26.02.2021
İYİ PARTİ HEYETİNDEN BORSAMIZA ZİYARET

İYİ Parti Siyaset Akademisi Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akalın,  Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı, İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyeleri Meral Alemdar ve Emine Küçükali, Edirne İl Başkanı Ekrem Demir, Uzunköprü İlçe Başkanı İbrahim Erkal, Belediye Meclis Üyeleri, İl ve ilçe yöneticilerinden oluşan heyet 26 Şubat 2021 Cuma günü Borsamızı ziyaret ettiler.

Borsamız Meclis Başkanı Abdullah Saka, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Erk, Yönetim Kurulu Sayman Üye Orhan Gür ve Meclis Üyesi Birol Kocaman’ın hazır bulundukları ziyarette İlçemiz Tarımı ve Tarımsal sanayisi ile üyelerimizin sorunları, çözüm önerileri ile pandemi döneminde ekonomik yaşam ve alınan önlemlerle ilgili istişarede bulunuldu. 

...
Devamını Oku »
26.02.2021
TRAKYA BÖLGESİ 2020-2021 ÜRETİM YILI TAHILLARDA SOĞUK ZARARI

Trakya Bölgesi 2020-2021 Üretim Yılı Tahıllarda Soğuk Zararı 

Trakya Bölgesinde Şubat ayı üçüncü haftası içerisinde meydana gelen düşük sıcaklıların neden olduğu tahıllarda soğuk zararı konusunda, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından hazırlanan bilgi notu aşağıda yer almaktadır.

Soğuk zararı konusunda bölgede kapsamlı çalışmalar devam etmektedir. Bitkide kardeşlenme döneminde sadece yapraklarda oluşan zarar verimde ekonomik öneme sahip olmayıp, sapa kalkma döneminde olan çeşitlerdeki soğuk zararı etkisi yaklaşık 2 hafta sonra tespit edilmesi mümkündür.

TAHILLARDA SOĞUK ZARARI BİLGİ NOTU

Trakya Bölgesi 2020-2021 yılı Ekim ayından Şubat ayı ortası itibarı ile toplam yağış miktarı yeterli olmakla birlikte sıcaklık değerlerinde önceki yıllara göre bütün aylarda (Kasım, Aralık, Ocak) mevsim normalleri üzerinde kaydedilmiştir. Çimlenme ve bitki gelişimi yağışa paralel olarak yüksek sıcaklığın da etkisi ile Aralık ve Ocak ayları boyunca devam etmiştir. Bu yüksek sıcaklık değerleri özellikle vernalizasyon ihtiyacı düşük olan yazlık ve alternatif tabiatlı çeşitlerin Ocak ayı içerisinde sapa kalkma dönemine girmesine neden olmuştur.

Trakya; iklim özellikleri itibari ile kışlık ve vernalizasyon ihtiyacı yüksek olan alternatif karakterlere sahip ekmeklik buğday ve arpa çeşitlerinin üretiminin yapılması gereken bölgedir. Son yıllarda iklim koşullarındaki değişkenlikler de dikkate alındığında bu durum bölgede daha fazla önem arz etmektedir.  Bölgenin uzun yıllara ait iklim özellikleri göz önüne alındığında bazı yıllar özellikle yağış ve sıcaklık değerlerinde önemli oranlarda değişikliklerin olduğu görülmektedir. Bitkilerdeki soğuk zararı genellikle kış döneminde sıcaklıktaki ani düşüşler, düşük ısı değerinin uzun süre devam etmesi ve gece-gündüz arasındaki sıcaklık değişmeleri sonucu meydana gelmektedir.

EKMEKLİK BUĞDAY VE ARPADA SOĞUĞA DAYANIKLILIK

Tahıllarda soğuğa dayanıklılık; genetik faktörler, iklim koşulları, toprak yapısı, ekim zamanı ve derinliği ve kültürel uygulamalara göre değişkenlik gösterebilmektedir. Tahıllarda kışlık üretim yapılan bütün bölgelerde soğuk zararı etkisi farklı şekilde olmaktadır. Trakya Bölgesinde de özellikle kış dönemi içerisinde sıcaklık değerlerindeki dalgalanmalar yukarıda belirtilen faktörlerinde etkisi ile üretim alanlarında bitkilerde farklı oranlarda soğuk zararına neden olmaktadır.

Tahıllarda kışa veya soğuğa dayanıklı çeşitler kış dönemi ile birlikte sıcaklık değerleri azaldıkça sıcaklık düşüşüne bağlı olarak bünyesinde bazı fizyolojik değişimler yaparak soğuklara dayanıklılığını artırmaktadır. Ekim sonrası tohum topraktaki nem ile bünyesindeki besini kullanarak ilk çimlenme ve çıkışını sağlar. Bitkiler gelişme süresince topraktan su ve besin elementlerini bünyelerine alarak ayrıca CO2 ve güneş ışınından da faydalanarak kendi büyümesi ve gelişmesi için gerekli olan enerjisini oluşturur. Büyüme ve gelişme için gerekli olan enerjisinin bir kısmını ileri dönemlerde kullanmak üzere farklı organları içinde depo eder. Depo edilen enerjinin büyük kısmı şekerlerden oluşur. Bitki hücre ve dokularının büyük kısmını su teşkil etmektedir. Soğukların şiddeti arttıkça bitkiler hücre ve dokuları arasındaki çözünür şeker oranını artırıp, su oranını azaltarak donma derecelerini düşürürler yani donmaya karşı dayanıklılığını artırırlar. Bölgede kış aylarında yaprağın mor renge dönüşümü bu dayanıklılığın belirtisidir. Ancak, ani sıcaklık düşüşlerinde özellikle yazlık ve alternatif gelişme tabiatına sahip çeşitler bu değişimi yeterince yapamadıkları için farklı derecelerde soğuk zararı meydana gelebilmektedir. Ayrıca yazlık çeşitlerin genetik olarak soğuğa hassas olması yanında bitki bünyesindeki bu değişimi yeterince yapamaması soğuktan etkilenmesindeki en büyük nedendir.

Tahıllarda bitkiler toprak sıcaklığı +9 derece ve altında iken soğuğa alışma başlar ve bu süreç 0 derecede daha hızlı olur. Bitkilerin soğuğa alışmasında en uygun toprak sıcaklığı +3 oC’dir. Toprak kış dönemi süresince soğukla ilgili olabilecek streslere en önemli faktördür.

Çizelge 1. Buğdayda soğuk zararının potansiyel olarak meydana gelebileceği sıcaklık değeri, belirtiler ve verime etkisi. (Soğuk zararı genellikle düşük sıcaklığın en az 2 saat süre ile etkili olması ile başlamaktadır).

Gelişme dönemi

Sıcaklık

(En az 2 saat)

Bitkide Belirtiler

Verime etkisi

Kardeşlenme dönemi

-11 oC

Yaprak klorozu; yaprak uçlarının kuruması, yanmadan dolayı silaj kokusu vermesi, tarlalarda yaprak uçlarında genel kuruma görüntüsü

Düşük veya orta verim kaybı

Sapa kalkma dönemi (Yaklaşık 2. Boğum sonrası)

-4 oC

Büyüme noktasının ölümü; yaprak sararması veya yanması; alt sapın doku bozulması, yarılması veya bükülmesi; koku yayması

Orta veya yüksek verim kaybı

Gebeleşme

(Başak taslağının kın içerisinde şişmesi ve kılçık ucunun görüldüğü dönem)

-2 oC

Çiçek kısırlığı; başağın kın içinde sıkışması; alt gövdede hasar; yaprak renk değişikliği; koku

Orta ve yüksek verim kaybı

Başaklanma dönemi

-1 oC

Çiçek kısırlığı; beyaz kılçıklar veya beyaz sivri uçlar; alt gövdede hasar; yaprak renk değişikliği

Yüksek oranda verim kaybı

Çiçeklenme dönemi

-1 oC

Çiçek kısırlığı; beyaz kılçıklar veya beyaz sivri uçlar; alt gövdede hasar; yaprak renk değişikliği

Yüksek oranda verim kaybı

Tanede süt olum dönemi

-2 oC

Beyaz kılçıklar veya beyaz sivri uçlar; alt gövdelerde hasar; yaprak renk değişikliği; küçülmüş, pürüzlü veya rengi değişmiş taneler

Orta veya yüksek verim kaybı

Tanede hamur olum dönemi

-2 oC

Büzülmüş, rengi bozulmuş taneler; zayıf çimlenme

Hafif veya orta verim kaybı

Kışlık ekmeklik buğday çeşitleri genel olarak;

-15 0C’de yaklaşık olarak 6 gün,

-18 0C’de yaklaşık olarak 24 saat,

-23 0C’de yaklaşık olarak 12 saat süreli soğuklara dayanabilmektedir.

Ayrıca;

-5 ile -10 0C arasında; bitki kök ve yapraklarında don zararı,

-20 0C’den düşük değerlerde ise kışlık çeşitlerde kök tacı ve bitki ölümleri meydana gelmektedir.

Yazlık karakterli çeşitler ile alternatif karakterli olup ta vernalizasyon isteği düşük olan çeşitler bu değerlerden çok daha düşük derecelerde de zarar görmektedir.

TRAKYA BÖLGESİ 2020-2021 ÜRETİM YILI SOĞUK ZARARI

Trakya bölgesinde tahıllarda soğuk zararı özellikle bölgeye uygun olmayan yazlık karakterli ve vernalizasyon gereksinimi az olan alternatif karakterli ve soğuklara daha hassas olan çeşitlerin üretimde yer alması neticesinde meydana gelmektedir. Trakya’da Ekim ve Kasım ayları sıcaklık değerleri genellikle ılıman sayılacak düzeyde olmaktadır. Bu durum özellikle yazlık ve alternatif karakterli çeşitlerin fazla gelişmesine neden olmakta ve Aralık ayı ile birlikte sıcaklıklarda ani düşüşler meydana gelmektedir. Örneğin; Kasım ayı sonrası +8 veya +10 0C’lerde seyreden sıcaklığın birkaç gün içerisinde -6 oC veya daha düşük derecelere düşebilmektedir. Bu düşük sıcaklık değerleri uzun süreli de (3-4 günden fazla sürmesi gibi) etki yapmakta ve bitkilerde önce yaprak uçlarından başlayarak sıcaklığın derecesine ve çeşit hassasiyetine bağlı olarak bitkilerin farklı oranda zarar görmesine neden olmaktadır.

Ekmeklik buğday ve arpada başak taslağı sapa kalkma dönemi ile birlikte ilk boğum üzerinde oluşmakta ve bitki gelişimine paralel olarak gelişmektedir. Başak taslağı ile ilgili farklı görüntüler Şekil 1-4 arasında verilmiştir. Tahıllarda bu dönemde Çizelge 1‘de açıklandığı gibi -4 oC ve daha düşük sıcaklığın 2 saat ve üzeri etkili olması başak taslağına zarar verebilmektedir. Başak taslağı diğer organlara göre soğuğa daha hassastır. Başağın generatif organ olmasından dolayı zarar görmesi halinde yeniden başak gelişmez. Tahıllarda sapa kalkma döneminden itibaren oluşan soğuktan zarar gören ve sağlıklı başak taslağı görüntüleri Çizelge 1-4 arasında verilmiştir. Farklı sıcaklık değerleri farklı gelişme tabiatına sahip çeşitlerde zarar etkisi farklı olabilmektedir.

Soğuktan zarar görmüş bitkilerin tahmin edilebilmesi için ilk buğum üzerinden büyüme noktası görülecek şekilde sapı uzunlamasına dilimleyerek büyüme noktasına (başak taslağına) büyüteç ile bakılır. Sağlıklı bir büyüme noktası, canlı, beyazımsı yeşil bir görünüme sahip olur ve şişkin görünümde olacaktır. Başak taslağı hafifçe sallandığında kırılmaz ise yine de sağlıklı olduğu düşünülebilir. Ancak bu görüntüler soğukların olduğu dönemden yaklaşık 2 hafta sonrasında görülmesi mümkün olabilir. Zarar görmüş başak taslağı çok gevşekse ve hafifçe vurduğunuzda kırılırsa veya çok yumuşak görünümde ise zarar görmüş olabilir. Ayrıca ileri gelişme döneminde kahverengi bir renge sahip olması zarar gördüğünün belirtisidir.Üretim alanlarında soğuktan zararlanma sonucu potansiyel verim kaybının tahmin edilmesi veya belirlenmesi çok önemli olup bu tahmin bitki gelişme dönemlerinin ileri aşamasında tarlada farklı noktalardan örnekleme yapılarak belirlenmesi mümkündür. Verim kaybı tahmininde zarar görmüş başak ve kardeşlerin sayısını belirlemek tahmine yardımcı olacaktır.Buğdayda donma hasarı tarlalar arasında ve tarlalar içinde değişkenlik göstermekte olup homojen bir zararlanma görülmez. Bu farklılığa çevresel faktörler, toprak yapısı, tarla yönü, kültürel uygulamaların etkisi ve çeşitlerin fizyolojik reaksiyonu neden olur. Soğuk zararının tespitinin hangi dönemde yapılacağını, hangi semptomların aranacağını ve zarar görmüş bir bitkinin nasıl takip edileceğini bilmek, soğuktan zarar görmüş buğday çeşidinin değerlendirilmesinde önemlidir.

Yaygın donma veya soğuk zararı belirtileri kardeşlenme veya yapraklarda da görülebilir. Zararın sadece yapraklarda farklı oranlarda sararma ve nekrotik kurumalar şeklinde olması ile de belirir. Bu zarar genellikle sadece yaprağı etkilediği generatif organa zarar vermediği için sonunda verime olumsuz etkisi veya zararı olmamaktadır. Yapraklarda daha ciddi hasar, tüm yaprağın sarıya dönmesine ve bitkilerin sarkmasına neden olabilir. Birkaç gün sonra bir "silaj" kokusu bile fark edilebilir. Bu şekilde zararlanmalarda biyolojik aksam tamamen veya kısmen kuruduğu için fotosenteze dolayısı ile verime de olumsuz etkisi olmaktadır.Trakya Bölgesinde Aralık, Ocak ve Şubat ayı sıcaklıkların yüksek olması neticesinde yazlık ve alternatif gelişme tabiatına sahip çeşitler Şubat ayı veya Mart ayı içerisinde sapa kalkma dönemine, Mart ayı sonunda ise gebeleşme olarak ifade edilen (başağın şişmesi, kılçık uçlarının görüldüğü dönem) döneme geçebilmektedir. Çizelge 1’de açıklandığı üzere hızlı gelişme gösteren çok erkenci çeşitler Şubat ve Mart ayında -4 oC ve üzeri, Mart ayı sonunda da gebeleşme dönemine geçebileceği için -2 oC derecede zararlanma başlamaktadır.

Trakya Bölgesinde yukarıda açıklanan her iki gelişme dönemindeki zarara;

  • Kış dönemi içerisinde mevsim normalleri üzerindeki sıcaklıklar
  • Trakya Bölgesi için tescil edilmeyen yazlık veya venalizasyon gereksinimi düşük olan alternatif tabiatlı çeşitlerin ekilmesi
  • Bahar dönemi ilk gübre uygulamasının çok erken yapılması (Ocak ayı içerisinde veya Şubat ayı başlarında)

Bu nedenlerle bölgede soğuk zararı etkisinin azaltılması için hassas çeşitlerin kullanılmaması ve Ocak ayında gübreleme kesinlikle yapılmamalıdır. Erken dönemde azotlu gübre uygulaması bitkinin gelişmesini teşvik ederek soğuğa karşı hassasiyetini artırmakta ve sonraki dönemlerde (Şubat ve Mart aylarında) düşük sıcaklık derecelerinde dahi (-2 oC gibi) soğuktan zarar görmesine neden olmaktadır. Azotlu gübre uygulaması bitkide gövdenin su potansiyelini artırmakta dolayısı ile soğuktan daha fazla zarar görmesine neden olmaktadır. Ayrıca Ocak ayında kullanılan Üre gübresi düşük toprak ve hava sıcaklığından dolayı bitki tarafından alımı mümkün olamayacağı için azot kaybı daha fazla olmaktadır. Bölgede karşılaşılan soğuk zararı Trakya Bölgesi için tescil edilmeyen çeşitlerde daha fazla görüldüğü için bölgede üretimde yer almasına üreticilerin de dikkat etmesi gereken önemli bir husustur. Bu nedenlerle bölge üreticilerinin erken dönem azotlu gübreleme yapmaması ve Trakya Bölgesi için tescil edilmeyen çeşitlerin üretimlerinde yer vermemesi bu gibi problemlerle karşılaşmamak için çok önem arz etmektedir.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Tahıllarda Soğuğa Dayanıklılık Çalışmaları

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından Trakya Bölgesinde yürütülen ıslah çalışmalarında tescil edilen çeşitlerde verim, kalite, hastalıklara dayanıklılık konularına dikkat edildiği gibi soğuğa dayanıklılık çalışmaları da bölgede düzenli olarak her yıl yürütülmektedir. Bu amaçla çeşitlerin ve yeni geliştirilen hatların vernalizasyon ihtiyacı, soğuğa dayanıklılık dereceleri her yıl farklı testler ile tarla koşullarında yürütülmektedir. Islah çalışmaları sonucu geliştirilmiş ve tescil edilmiş bütün çeşitler Trakya Bölgesinde yaşanabilecek düşük sıcaklık derecelerine dayanıklı olup tescil edilen çeşitler Trakya Bölgesinde bütün gelişme dönemlerinde her türlü düşük sıcaklığa dayanıklıdır.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünde ulusal ıslah projesinin yanında Uluslararası Kışlık Buğday Geliştirme programı da 1986 yılından itibaren yürütülmektedir. Bu program kapsamında her yıl ortalama 2500 çeşit veya genotip Balkanlar, Avrupa, Ukrayna, Rusya, Orta Asya, Güney ve Kuzey Amerika’da farklı Enstitü ve araştırma kuruluşları tarafından geliştirilmiş bütün çeşitler ve genotipler değerlendirilmektedir. Bu nedenle bölge üreticilerinin üretimde farklı risklerle karşılaşmamak için yeni çeşitlerin bölgeye uygun olup olmadığı konusunda ekimden önce mutlaka Enstitüye başvurması gerekmektedir. Ayrıca tahıllarda da bölge için tescil edilen bütün çeşitlerin tescil denemeleri Enstitü tarafından yürütülmekte olduğu için üreticilere her türlü bilginin verilmesi mümkün olacaktır.

SONUÇ

Trakya Bölgesinde bazı yıllar da iklim koşulları uygun olsa da farklı yıllarda ani sıcaklık değişmeleri ve kar örtüsüz düşük sıcaklıkların uzun süreli olması yazlık çeşitler ile vernalizasyon gereksinimi az olan alternatif çeşitlerde farklı oranlarda zarara neden olmaktadır. Bu gibi çeşitler Trakya Bölgesi için kesinlikle tavsiye edilmemektedir. Bölgede bazı yıllar yağış ve sıcaklık değerleri uygun geçse de yıldan yıla farklılıkların meydana gelebileceği unutulmamalıdır. Özellikle ani sıcaklık düşüşleri ve sıcaklık dalgalanmaları bazı hassas çeşitlerde önemli oranda zarara neden olmakta önemli verim kayıpları meydana gelmektedir.

Üretimde Soğuk Zararını Azaltmak ve Stabil Verim Elde Edebilmek İçin

  • Üretimde riski azaltmak için farklı karakterlere sahip 2 veya 3 çeşit tercih edilmelidir.
  • Trakya Bölgesi için tescil edilen kışlık çeşitler ile soğuğa dayanıklı alternatif çeşitlerin üretimde yer alması
  • Bahar dönemi ilk gübre uygulamasının çok erken yapılmamalıdır. Ocak ayı içerisinde veya Şubat ayı başlarında gübre uygulaması bitki gelişimini hızlandırarak soğuğa hassasiyeti artırmaktadır.
  • Erken ekim yapılmamalı, ekim mümkün olduğunca geç yapılmalı (Ekim ayı son haftası veya Kasım ayı ilk yarısında)
  • Kumsal yapılı topraklarda soğuk zararı etkisi daha fazla olacağı için bu gibi topraklarda mutlak kışlık çeşitler tercih edilmelidir.
  • Ekim sonrası çekilen merdane tohumun ve bitki köklerinin toprak ile daha sıkı bir şekilde temas etmesini sağladığı için bitkilerin kışa kardeşlenmesini ve kuvvetli kök yapısını oluşturarak girmesini sağlamaktadır. Kuvvetli fide gelişimi kışın meydana gelebilecek soğuk zararlarından kendisini daha iyi korumaktadır. Merdane çekilmesi bitkilerin topraktaki su ve besin elementlerinden daha fazla yararlanmasını sağladığı gibi buharlaşma ile su kaybı da azalmakta böylece kuraklığa dayanıklılığını da artırmaktadır.

__________________________________________________________________________________________

Dr. İrfan ÖZTÜRK, Teknik Koordinatör Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Edirne

...
Devamını Oku »
24.02.2021
BORSAMIZDAN UZUNKÖPRÜ VERGİ DAİRESİNE 32. VERGİ HAFTASI KUTLAMA ZİYARETİ

32. Vergi Haftası kapsamında 24.02.2021 tarihinde Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Egemen Aslan ve Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Orhan Gür Uzunköprü Vergi Dairesi Müdürü Mustafa Kala’yı ziyaret ettiler.

Vergi bilincinin arttırılması amacıyla Türkiye genelinde Şubat ayının son haftası kutlanan 32. Vergi Haftası kapsamında Uzunköprü Vergi Dairesi Müdürü Mustafa Kala’yı ziyaret eden UZTB Yönetim Kurulu Başkanı Egemen Aslan “Verginin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlığının artırılması için Vergi Haftasının önemli olduğunu belirterek vatandaşlara bunun bir mükellefiyet değil de kutsal bir görev ve ihtiyaçların karşılanması için yapılan bir çalışma olduğunu iyi anlatılması gerektiğini söyledi. Vergi Dairesi çalışanlarının, maliye teşkilatının ve onların yakın çalışma ortağı olan meslek mensuplarının Vergi Haftasını kutlayarak, Uzunköprü Vergi Dairesi Müdürü Mustafa Kala ve tüm teşkilat çalışanlarına görevlerinde başarılar diledi.

...
Devamını Oku »
23.02.2021
UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI’NIN KALİTESİNE TAM PUAN

Üyelerine kaliteli hizmeti standart hale getiren Uzunköprü Ticaret Borsası (UZTB), Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001:2015 ve Müşteri Memnuniyeti Sistemi ISO 10002:2014 belge yenileme denetimlerinden başarıyla geçti.

TOBB Akreditasyon Sisteminin yanı sıra, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi kalite standartlarını başarıyla uygulayan Uzunköprü Ticaret Borsası, kaliteden ödün vermediğini bir kez daha kanıtladı. 22-23 Şubat 2021 tarihlerinde, Türk Loydu Baş denetçisi Mümin Bakkal tarafından gerçekleştirilen ve iki gün süren Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001:2015 ve Müşteri Memnuniyeti Sistemi ISO 10002:2014 denetimlerini başarıyla tamamlandı.

Online ortamda 22-23 Şubat 2021 tarihlerinde yapılan 2 günlük denetim sırasında, Türk Loydu Başdenetçisi Mümin Bakkal Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu Murat Karakılıç’tan UZTB’nin Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001:2015 versiyonu uygulamaları ve ISO 10002:2014 versiyonu Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi uygulamaları hakkında bilgi aldı ve kalite dokümanlarını inceledi.  İki tam gün süren denetimden başarıyla geçen Uzunköprü Ticaret Borsası, Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001:2015 ve Müşteri Memnuniyeti Sistemi ISO 10002:2014 belgelerini yenilemeye hak kazandı.

Denetim çalışmaları sonrasında yapılan kapanış toplantısına ise UZTB Yönetim Kurulu Başkanı Egemen Aslan, Genel Sekreter Mehmet Karamolla ile Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu Murat Karakılıç katıldı. Türk Loydu Vakfı Yönetim Sistemleri Baş Denetçisi Mümin Bakkal, kapanış toplantısında UZTB’nin her iki standart için yapılan denetimden başarıyla geçtiğini açıkladı. TOBB Akreditasyon sistemi de dahil olmak üzere UZTB’nin kalite sistemlerini iyi şekilde uygulayan borsalardan biri olduğunu vurgulayan Bakkal, Uzunköprü Ticaret Borsası yönetiminin ve personelinin kalite yönetim sistemlerini başarıyla uyguladığını ifade etti.

UZTB Yönetim Kurulu Başkanı Egemen Aslan’da kapanış toplantısında Baş Denetçi Mümin Bakkal’a teşekkür ederek, kalite sistemlerini başarıyla uygulayan Borsa çalışanlarını tebrik etti. UZTB’nin dinamik ve kendini sürekli yenileyen, geliştiren bir kadroya sahip olduğunu vurgulayan Aslan, “Hedefimiz, İlçemize ve bölgemize kaliteli hizmet sunmak. Hizmet kalitemizde sürekliliği sağlayarak üye memnuniyeti odaklı uluslararası standartlarda kaliteli hizmet sunmak ve hizmet kalitemizi daha üst seviyelere çıkarmak amacıyla çalışıyoruz. Emeği geçen Meclis Üyelerimize, Yönetim Kurulumuza ve Tüm UZTB personeline teşekkür ediyorum” dedi.

...
Devamını Oku »
22.02.2021
UTSO YK BAŞKANI ERCAN İHTİYAR’DAN YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ EGEMEN ASLAN’A ZİYARET

UTSO YK Başkanı Ercan İhtiyar 22.02.2021 tarihinde borsamızı ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanımız Egemen Aslan ile görüşmüştür.

Ziyarette Uzunköprü’müzde Tarım, Ticaret ve Turizmin geliştirilebilmesi için yapılacak çalışmalar ve projeler ile ilgili istişarede bulunulmuş, devam eden yatırım ve projelerle ilgili yapılacak çalışmalar hakkında görüşülmüştür.

...
Devamını Oku »
12.02.2021
EDİRNE İLİ ODA VE BORSALARI MÜŞTEREK İSTİŞARE TOPLANTISI TOBB BAŞKANI M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU ‘NUN KATILIMI İLE GERÇEKLEŞTİ

TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu ‘nun teşrifleri ile Edirne ili Oda ve Borsaları Müşterek İstişare Toplantısı 12 Şubat 2021 Cuma günü saat:16.30’da video konferans yönetimi ile gerçekleştirildi.

Toplantıya Uzunköprü Ticaret Borsamızı temsilen Meclis Başkanımız Abdullah Saka ve Yönetim Kurulu Başkanımız Egemen Aslan katılım sağladı.

Toplantıda Pandemi sürecinde iş dünyasının yaşadığı sorunlar istişare edildi. İlgili kurumlara iletilmek üzere talep ve öneriler değerlendirildi.

Edirne İli Odalar ve Borsalar Müşterek  İstişare toplantısı; taleplerin alınması, çözüm önerilerinin görüşülmesi, soru – cevap, dilek ve temenniler ile sona erdi.

...
Devamını Oku »
11.02.2021
BORSAMIZDAN ÜYELERİNE KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİNE PROJE HAZIRLAMA VE YAZIMI KONULARINDA DESTEK

Uzunköprü Ticaret Borsası ve Trakya Kalkınma Ajansı işbirliği kapsamında Kırsal Kalkınma Ekonomi ve Altyapı yatırım desteklemelerinden faydalanmak isteyen proje sahibi üyelerimize proje hazırlama ve danışmanlık konusunda Trakya Kalkınma ajansı uzman ve teknik personelleri ile 11.02.2021 tarihinde ücretsiz teknik destek hizmeti sağladık. 

...
Devamını Oku »
11.02.2021
PANDEMİ DÖNEMİNDE İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM BECERİLERİ KONULU ÇEVRİM İÇİ SEMİNER DÜZENLENDİ

İlçemiz Öğretmenlerine ile UZTB ve UTSO personellerine Uzunköprü Mimar Muslihiddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin koordinatörlüğünde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Uzunköprü Ticaret Borsası (UZTB) ve Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO)’nın iş birliğiyle “Pandemi Döneminde İnsan İlişkileri ve İletişim Becerileri” konulu çevrim içi seminer 11.02.2021 tarihinde düzenlendi.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Araştırma Uygulama Merkezi koordinasyonunda düzenlenen seminerde İletişim ve Eğitim Danışmanı Dr. Cengiz Tavukçuoğlu tarafından ilçemizdeki yaklaşık 250 Öğretmen ve Oda-Borsa personellerine bilgiler aktarıldı.

Çevrimiçi seminer öncesi bir konuşma yapan UZTB Yönetim Kurulu Başkanı Egemen Aslan “Mesleki eğitim ile reel sektörü birbirine entegre etmek amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Milli Eğitim Bakanlığı ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında imzalanan Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü’ne çalışmalarımız sonucu dahil olan Uzunköprü Mimar Muslihiddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi koordinatörlüğünde organize ettiğimiz TOBB ETÜ SEM Eğitmeni Dr. Cengiz Tavukçuoğlu hocamızın “Pandemi Döneminde İnsan İlişkileri ve İletişim Becerileri” konulu seminere hoş geldiniz.

Bu Protokol ile nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için okullarda eğitimi verilen meslek alanlarında öğrenci ve öğretmenlerin sosyal ve zihinsel becerilerinin geliştirilmesi, mesleki bilgi ve beceri yeterliliklerinin artırılması amaçlarını gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz. Pandemi nedeni ile  sokağa çıkma kısıtlamaları yaşadığımız, evlerimize kapanmak zorunda kaldığımız bu süreçte iletişim ve insan ilişkileri konusunda alacağımız bu eğitimin çok faydalı olacağını inanıyorum.

Uzunköprü Ticaret Borsası olarak, sadece ilçemizin tarımsal sorunları ile ilgilenmiyoruz, aynı zamanda gençlere ve eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğu bilincinde olup, hedeflerimizi buna göre belirleyip, gerçekleştirmek için çalışmalara imza atıyoruz. Bu yüzden tarımsal eğitimlerin yanı sıra kişisel gelişim alanında da eğitimler yaparak ve eğitim kurumlarımıza destekleyerek ilçemize katkı sağlamaya çalışıyoruz.

Katılımları ile bizleri onurlandıran, siz değerli misafirlerimiz, bundan sonraki konferans ve seminerlerimizde hep birlikte bir araya gelmek dileğiyle, saygılar sunarım.” Dedi.

11 Şubat 2021 Perşembe günü 13.30-15.30 saatleri arasında gerçekleştirilen eğitimde TOBB ETÜ SEM Eğitmeni Dr. Cengiz Tavukçuoğlu tarafından katılımcılara İletişim, İletişim Süreci, İletişimin İnsan İlişkileri ve İş Hayatındaki Yeri; Sözlü, Sözsüz, Yazılı ve Görsel İletişim; Temel İletişim Becerileri, Etkili Dinleme, İletişim Çatışmaları ve Empati, İletişim ve Kültürel Bağlam, Dünya çapında iş dünyasında kuşaklar, Sessiz Kuşak, Baby Boomers’lar, X, Y ve Z Kuşakları, Kuşakların temel özellikleri ve farklılıkları, Kuşakların İletişim Süreci ve Algıları, Kuşakların işe bakış açıları ve iş yaşamından beklentileri, Kuşakların Kariyer algıları ve liderlik tarzı beklentileri, Değişen iş yaşamı ve gelecek gibi akademik, teorik ve pratik konular aktarılmıştır.

...
Devamını Oku »
10.02.2021
KENT KONSEYİNDEN BORSAMIZA ZİYARET

Uzunköprü Kent Konseyi Başkanı Dr. Mehmet Akbal ve Yönetim Kurulu Üyeleri 10.02.2021 tarihinde borsamızı ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanımız Egemen Aslan’a Uzunköprü Bülbül Korusu Dallık Mesire alanı ile ilgili güncel gelişmeler hakkında bilgiler verdiler.

Ziyaret ile ilgili değerlendirmede bulunan UZTB Yönetim Kurulu Başkanı Egemen Aslan “Özel Ağaçlandırma çalışmaları konusunun ülkemiz için faydalı olduğunu düşünüyorum bu ağaçlandırma sahaları sayesinde atıl, boş durumda bulunan topraklar verimli şekilde kullanılarak, ceviz, badem gibi katma değerli ürünler üretilerek bu ürünlerin ithalatında ülkemizin dışa bağımlılığını azaltılabilir ve verimli orman arazisi yüzölçümünü arttırılabilir Ancak İlçemizde on yıllardır süre gelen dallık etkinliklerine ev sahipliği yapan, eşsiz ağaç, hayvan ve bitki türleri ile Uzunköprü’nün ciğerleri olarak tabir edilen, büyük ve küçükbaş hayvancılığın otlak ihtiyacının karşılanmasına imkan veren Bülbül Koruluğunun, özel ağaçlandırma statüsünde kullanılmak amacıyla binlerce Meşe ağacının kesilerek yerine ceviz ve badem gibi gelir getirici çeşit ağaçlandırma yapılması ve olası orman hayatının tamamen tahrip edilerek doğal hayatın yok olması ihtimali bile korkunç bir şey. Dallık alanımız bizim kültürümüzdür, tarihimizdir, Bu alan Uzunköprü’müzün tek oksijen deposudur. Şahsım adına Bülbül Korusu Dallık Mesire alanının korunarak, Uzunköprü halkımızın kullanacağı mesire alanı, sosyal donatı alanları şeklinde Uzunköprü Halkının olarak kalmasını destekliyorum.” Dedi.

...
Devamını Oku »
8.02.2021
UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASINDAN EĞİTİME TABLET BİLGİSAYAR DESTEĞİ

Öğrencilerin online eğitim alabilmesine katkı sağlamak amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından başlatılan kampanya kapsamında, Uzunköprü Ticaret Borsası (UZTB) tarafından 75 adet klavyeli tablet bilgisayar 08.02.2021 tarihinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Pandemi nedeniyle online eğitim gören ancak bilgisayar alacak maddi imkânı bulunmayan öğrenciler için UZTB tarafından 75 adet klavyeli tablet bilgisayar, UZTB Yönetim Kurulu Başkanı Egemen Aslan ve Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Gür tarafından maddi imkanı olmayan öğrencilere ulaştırılmak üzere Uzunköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Eralp Akman ve Şube Müdürleri Özcan Güner ve Mehmet Ali Daş’a teslim edildi.

Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında her yıl yenisinin eklenerek devam ettiğini belirten UZTB Yönetim Kurulu Başkanı Egemen Aslan, bu yıl TOBB tarafından pandemi sürecinde eğitimin uzaktan işleyişine katkı sağlamak amacıyla TOBB çatısı altındaki Oda ve Borsalar işbirliği ile ihtiyaç sahibi öğrencilerin uzaktan eğitim imkanlarından faydalanması için eğitime destek kampanyasının başlatıldığını söyledi. 

Kampanya hakkında bilgi veren Başkan Aslan; “Yaklaşık 1 yıldan bu yana dünyada etkili olan pandemi sebebiyle bu yılki eğitim yardımımızı uzaktan eğitime destek vermek amacıyla tablet olarak yapıyoruz. EBA’ya uyumlu olan tablet bilgisayarların İhtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırmak üzere Milli Eğitim Müdürümüz işbirliği ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bir taraftan ilimizin ve ülkemizin ekonomisini büyütmeye çalışırken, sosyal sorumluluklarımız kapsamında, geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitim ve öğretim programlarına erişebilmeleri için destek sağlamayı hedefliyoruz. TOBB camiası 81 ilde 365 Oda ve Borsa aracılığıyla 30 bin adet tableti İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim ediyor. Bu anlamlı etkinliğe vesile olan TOBB ile Başkanımız Sn. M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve üyelerimize teşekkür ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.” dedi. 

Uzunköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Eralp Akman, UZTB Yönetim Kurulu Başkanı Egemen Aslan’a Eğitime verilen bu anlamlı destek dolayısıyla teşekkür ederek, tablet bilgisayarların Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği kriterler doğrultusunda ivedilikle ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacağını söyledi.

...
Devamını Oku »
5.02.2021
TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI EDİRNE ŞUBE MÜDÜRÜ EMRAH USLU’NUN BORSAMIZI ZİYARETİ

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Edirne Şube Müdürü Emrah Uslu ve Yetkili Yardımcısı Dilek Sarıkaya 05.02.2021 tarihinde borsamızı ziyaret ederek, Meclis Başkanımız Abdullah Saka, Yönetim Kurulu Başkanımız Egemen Aslan, Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz Orhan Gür ve Yönetim Kurulu Üyemiz Gürkan Gür ile görüştüler. 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Edirne Şube Müdürü Emrah Uslu Merkez Bankası’nın idari yapısına, işlevlerine ve temel iletişim araçlarına ilişkin bilgilendirmelerde bulunarak, Merkez Bankası bünyesinde Fiyat istikrarı açısından kritik önem arz eden gıda ve tarım ürünleri fiyatlarına dair verileri detaylı ve zamanlı olarak incelemek suretiyle erken uyarı fonksiyonu görmek amacı ile kurulan Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesinin görev ve çalışma koşulları hakkında bilgiler sundu.

Ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getiren UZTB Yönetim Kurulu Başkanı Egemen Aslan, “Bilindiği üzere üyelerimiz ve sanayicilerimiz yatırım, üretim, ihracat yapıyorlar ve istihdam sağlıyorlar. Böylelikle ülkenin geleceğine katkı sunuyoruz. Bu işleri yapabilmek için öncelikle öz kaynaklar ve daha sonra bankalardan ve finans kurumlarından istifade ediyoruz. Dolayısıyla, finans kurumları ve reel sektör her zaman birbirlerine ihtiyaç duymaktadırlar. Bankalar ve finans kurumları olmadan sanayi ve ticaretin, sanayi ve ticaret olmadan Bankalar ve finans kurumlarının büyüyemeyeceğini ifade eden Aslan, karşılıklı anlayış içerisinde ülkenin gelişip kalkınmasına destek sağlamanın son derece önemli olduğunu belirtti. Bu konuda da en büyük görev Merkez Bankasına düşmektedir.” Dedi.

Daha Sonra Yönetim Kurulu Başkanımız Egemen Aslan tarafından Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Edirne Şube Müdürü Emrah Uslu ve Yetkili Yardımcısı Dilek Sarıkaya’ya Borsamızın Faaliyetleri hakkında bilgiler verilmiş ve Borsamızın Bölümleri, Elektronik Satış Salonumuz ile Laboratuvarlarımız gezdirilerek çalışma sistemleri hakkında bilgiler verilmiştir.

...
Devamını Oku »
29.01.2021
UZTB YK BAŞKANI EGEMEN ASLAN KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISINA KATILDI

Uzunköprü Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Egemen Aslan, 28.01.2021 tarihinde Trakya Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen Kırsal Kalkınma Destekleri Bilgilendirme Toplantısına katıldı. Toplantıya Edirne, Uzunköprü ve Keşan ili oda, borsa başkanları, Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla BAYAZIT, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut ŞAHİN katıldı. Toplantıda Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli Ziraat Mühendisi Ramazan SEL tarafından Kırsal Ekonomik Altyapı Yatımlarının Desteklenmesi ve Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesine yönelik hibe programları hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda Kırsal Kalkınma destekleri yatırım konuları nelerdir, Kimler başvuru yapabilir, Proje limitleri ve sağlanacak hibe tutarları ne kadardır, Hangi gider kalemleri desteklenir şeklinde kırsal kalkınma destekleri kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımların nasıl destekleneceği ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı.

Destekleme kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi ve Kırsal Kalkınma Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi şeklinde iki adet hibe programı bulunmaktadır. Desteklerden yararlanmak isteyen proje sahipleri Tarım ve Orman İl-İlçe Müdürlükleri, Trakya Kalkınma Ajansı ve Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden destek alabilirler.

...
Devamını Oku »
29.01.2021
BORSAMIZIN 2021 OCAK AYI PERSONEL TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİK

Borsamızın 2021 yılı Ocak ayı personel toplantısı Yönetim Kurulu Başkanımız Egemen Aslan’ın başkanlığında, 29.01.2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Toplantıda daha önceki personel toplantılarında görüşülen konuların gerçekleşme durumları ve takibi yapıldı, Süreçlerin Risk ve Fırsatlarının üzerinden geçildi, Vizyon, Misyon, Kalite Politikası, Üye İlişkileri Politikası ve diğer politikalar incelenmiş ve Süreçlerin (Yönetim ve Stratejik Planlama, KYS, Satış, Ürün Tahlil Laboratuvarı, Toprak Tahlil Laboratuvarı, Tescil, Üye İlişkileri, Bilgi Danışmanlık Destek, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, İnsan Kaynakları, Mali Yönetim) hedefleri hakkında bilgiler verilmiştir. “Şikayet Takip Listesi” incelenmiş ve süreçlerle ilgili şikayet alınmamıştır. 2021 Yılı “Kontrol Kriterleri ve Hedefler Tablosu” incelenmiş, herhangi bir aksaklık yaşanmadığı tespit edilmiştir.

Kurumumuzun kalitesini daha üst seviyelere çıkarma hedefi ile çalışmalarına devam eden UZTB Yönetiminin almış olduğu kararlar doğrultusunda 2021 yılı içerisinde üye eğitimlerinin planlanmasına ve 2020 yılında pandemi nedeni ile gerçekleştirilemeyen Oda-Borsa Geliştirme Ziyaretlerinin 2021 yılında yasakların kalkması ile gerçekleştirilmesine karar verildi.

...
Devamını Oku »
26.01.2021
BORSAMIZDAN YENİ İLÇE TARIM MÜDÜRÜ BURAK ESEN’E HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Borsamız Meclis Başkanı Abdullah Saka, Yönetim Kurulu Başkanı Egemen Aslan ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Erk 26.01.2021 tarihinde Uzunköprü ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevine atanan Burak Esen’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Ziyarette  Uzunköprü Ticaret Borsası ve Tarım İlçe Müdürlüğü ile birlikte ilçemiz için yapılabilecek faaliyetler ve çalışmalar ile Tarım ve Hayvancılık konuları üzerinde yapılacak çalışmalar, Uzunköprü’nün geleceği ve gelecek vizyonuna yönelik projeler ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. 

...
Devamını Oku »
14.01.2021
AK PARTİ İLÇE TEŞKİLATI BORSAMIZI ZİYARET ETTİ

Ak Parti Uzunköprü İlçe Başkanı Kadir Bilgin ve Uzunköprü İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri 14.01.2021 tarihinde Uzunköprü Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Egemen Aslan’ı ziyaret ederek 20 Ocak 2021 Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan Edirne Ak Parti 7. Olağan İl Kongresi davetiyesini kendisine takdim ettiler.

...
Devamını Oku »
  GÜNLÜK FİYATLAR

 ONLİNE İŞLEM MERKEZİ

 DUYURULAR

VERGİDE YAPILANDIRMA BAŞLADI

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 18/05/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Kanunla;

·                     Kesinleşmiş vergi ve diğer borçlara ödeme kolaylıkları,

·                     İhtilafların sulh yoluyla sonlandırılması,

·                     İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçların yapılandırılması,

·                     Beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş gelir ve kazançların zam ve faizsiz pişmanlıkla beyan edilmesi,

·                     Geçmiş dönemlere ilişkin matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflere ayrıcalıklar,

·                     İşletmelerdeki emtia, makine, teçhizat ve demirbaş kayıtlarına ilişkin cezasız düzeltme imkânı,

·                     Kasa ve ortaklardan alacaklar hesabının cezasız ve faizsiz düzeltilmesi,

·                     Yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların belli tarihe kadar vergisiz ve ayrıcalıklı imkânlarla milli ekonomiye kazandırılması,

·                     6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanunlar kapsamında ödemeleri devam eden borçlar için peşin ödeme indirimi hükümlerinden yararlanma gibi çok önemli imkânlar getirilmiştir.

6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırılmış ve ödenmekte olan alacaklar yeni Kanun kapsamında yapılandırılamayacaktır.

Ancak, anılan Kanunlar kapsamında yapılandırılan ve ödemeleri devam eden borçlardan kalan taksitlerin tamamının7143 sayılı Kanunla belirlenmiş olan;

·                     İlk taksit ödeme süresi içinde (1 Ekim 2018 tarihine kadar) ödenmesi halinde bu taksitler içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarlarının %90’ının,

·                     İkinci taksit ödeme süresi içinde (30 Kasım 2018 tarihine kadar) ödenmesi halinde ise bu taksitler içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarlarının %50’sinin  tahsilinden vazgeçilecektir.

Yeni Yapılandırma Kanunu ile getirilen bu indirim imkânından yararlanılabilmesi için ödeme yapıldığı tarihte anılan Kanunlarda öngörülen şartların ihlal edilmemiş olması gereklidir.

Bu çerçevede, 31 Mayıs 2018 tarihine kadar ödenmesi gereken;

·                     6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 8. Taksit,

·                     7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 6. Taksit, ödemeleri ile Temmuz 2018 ayında yapılacak taksit ödemelerinin süresinde yapılması büyük önem arz etmektedir.

Aynı şekilde 6552 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçlar için de peşin ödeme indiriminden yararlanılabilmesi için Haziran ve Ağustos 2018 aylarında ödenmesi gereken taksit ödemelerine dikkat edilmesi ve anılan Kanun hükümlerinin ihlal edilmemesi gerekmektedir.

Ödemelerin,

- www.gib.gov.tr internet sayfamızdan (02:00 - 22:00 saatleri arasında),
- İnteraktif Vergi Dairesi uygulamamızdan (IOS ve Android) (02:00 - 22:00 saatleri arasında), 
- GİB Mobil uygulamamızdan (IOS ve Android)(02:00 - 22:00 saatleri arasında), 
- Anlaşmalı bankalardan,
- Vergi dairelerinden yapılması mümkündür.

Kamuoyuna duyurulur.

20.07.2018Devamı »
ÇAKMAK BARAJI TOPLANTISI BORSAMIZDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Uzunköprü Ticaret Borsası hizmetlerinde üye memnuniyetini sağlamak ve bu memnuniyeti sürekli artıracak kalitede sunmak için hizmetlerine devam ediyor.Uzunköprü Ticaret Borsası hizmetlerinde üye memnuniyetini sağlamak ve bu memnuniyeti sürekli artıracak kalitede sunmak için hizmetlerine devam ediyor.Uzunköprü Ticaret Borsası hizmetlerinde üye memnuniyetini sağlamak ve bu memnuniyeti sürekli artıracak kalitede sunmak için hizmetlerine devam ediyor.

                            

4.07.2017Devamı »
ÇAKMAK BARAJI TOPLANTISI BORSAMIZDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Uzunköprü Ticaret Borsası hizmetlerinde üye memnuniyetini sağlamak ve bu memnuniyeti sürekli artıracak kalitede sunmak için hizmetlerine devam ediyor.Uzunköprü Ticaret Borsası hizmetlerinde üye memnuniyetini sağlamak ve bu memnuniyeti sürekli artıracak kalitede sunmak için hizmetlerine devam ediyor.Uzunköprü Ticaret Borsası hizmetlerinde üye memnuniyetini sağlamak ve bu memnuniyeti sürekli artıracak kalitede sunmak için hizmetlerine devam ediyor.

                            

19.07.2017Devamı »
RAMAZAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN3.06.2019Devamı »
EDİRNE VALİLİĞİ HAVALANDIRMA TALİMATI

Sayın Üyemiz,

Covid-19 kontrol önlemleri kapsamında kamu ve özel sektör çalışanlarının sağlığını korumak için iç ortamlarda temiz hava sirkülasyonunun sağlanması ve kontrol altında tutulması amacıyla Edirne Valiliği tarafından “Havalandırma Talimatı” yayınlanmıştır. İşletmeler havalandırma yapıldığına dair takip çizelgesi doldurup hazır bulundurmak zorundadır. Denetim ekiplerince havalandırma yapmayan ve takip çizelgesi doldurup, bulundurmayan işletmelere ceza uygulanacaktır.

*Talimatın detaylarına ve çizelgelere www.edirne.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

3.11.2020Devamı »
KKYDP 14.ETAP DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ BAŞVURULARI BAŞLAMIŞTIR

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) 14.Etap Destekleri kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi başvuruları başlamıştır Son başvuru tarihi 06.03.2021`dir.

7.01.2021Devamı »
TMO 2018 DÖNEMİ HUBUBAT ALIM FİYAT VE POLİTİKALARI

Ülkemizde 2018 yılı hasadı Mayıs ayının ilk haftası Çukurova ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde başlamıştır.

Türkiye genelinde hasat, bugün itibariyle buğday ve arpada %1 seviyesindedir.

Hasat başlangıcından bugüne kadar piyasalar yakından izlenmiş ve piyasaların seyrine göre TMO politikaları şekillendirilmiştir.

Bu yıl TMO tarafından hububat alımlarında izlenecek politikalar şunlardır:

1.  TMO, Türkiye genelinde bulunan yaklaşık 280 işyerinde ve protokol imzalanan lisanslı depolarda alım faaliyeti gösterecektir.

2. Üreticilerimizin ürünlerini protokol imzalanan lisanslı depolara bırakmaları menfaatlerine olacaktır. Nitekim lisanslı depolara ürün teslim edilmesi halinde;  %2 stopaj, %2 SGK primi muafiyeti, 25 TL/Ton nakliye desteği, araç başına 25 TL analiz desteği, depo kira ücreti desteğinin yanında ürün bedelinin %75`ine kadar sıfır (%0) faizli 9 ay vadeli kredi kullanma imkânı ile peşin ödeme gibi avantajlar mevcuttur.

3.  Çiftçi Kayıt Sistemi`ne kayıtlı üreticilerden belgelerindeki üretim miktarının tamamı satın alınacaktır.

4.  Çiftçi Kayıt Sistemi`ne kayıtlı olmayan kesimler (tüccar) ise üreticiden aldığını belgelemek kaydıyla stoklarındaki ürünü 1 Kasım 2018 tarihinden itibaren TMO`ya satabileceklerdir.

5.  TMO, üreticilerimizin iş yerleri önünde uzun süre beklemelerini önlemek amacıyla uyguladığı randevulu alım sistemine devam edecektir.

6.  TMO, altyapısı uygun olan borsalarda alım yapacaktır. Borsa üzerinden alım yapan iş yerlerinde üreticiler, randevu almak suretiyle hem borsalar üzerinden hem de doğrudan iş yerlerine gelerek ürünlerini TMO`ya satabileceklerdir.

7.   Pazar günleri hariç, haftanın 6 günü alım yapılacaktır.

8.   TMO ile protokol imzalayan lisanslı depolara ürün teslim eden üretici ve tüccar, ürünlerini elektronik ürün senedi (ELÜS) ile TMO`ya satabileceklerdir.

9.  Ürününü TMO depolarına emanete bırakan üreticiler TMO`dan %30 avans alabilecektir.

Üretici ve tüccar, emanete bırakılan ürünler için TMO`nun anlaşmalı olduğu bankalardan kredi kullanabileceklerdir.

10.  TMO`nun anlaşmalı olduğu bankalardan makbuz senedi ile kredi kullanan tüm kesimlerin bankalara olan yükümlülüklerini yerine getirerek ürünlerini TMO`ya satmamaları durumunda bankalara ödemiş oldukları faizin %25`i TMO tarafından karşılanacaktır.

11.  Ürün bedeli ödemeleri, ürünün TMO`ya teslim edildiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacaktır.

Ürününü lisanslı depolar üzerinden Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) olarak TMO`ya satanlara ise ödemeler peşin yapılacaktır.

12.  Üreticilerden bu yıl da boşaltma ücreti alınmayacaktır. Böylece üretici ton başına ilave 7 TL gelir elde edecektir.

2017 yılında ton başına 940 TL olarak açıklanan AKS ekmeklik buğday fiyatı 2018 yılında %11,7 artırılarak ton başına 1.050 TL olarak belirlenmiştir.

Buğdayın protein ve rutubet oranına göre açıklanan fiyatlar üzerine ayrıca %6`ya kadar ilave fiyat uygulanacaktır. Bu şekilde kaliteli ürünün fiyatı ton başına 1.110 TL`ye kadar çıkabilecektir.

Diğer gruplardaki ürünlerin alım fiyatları, TMO tarafından belirlenen pariteye göre hesaplanmış olup aşağıdadır.

Bu fiyatlara ilave olarak Bakanlığımız tarafından buğdayda ton başına 50 TL prim ödemesi ile gübre, mazot ve sertifikalı tohumluk gibi destek ödemeleri yapılacaktır.

Anadolu Kırmızı Sert Ekmeklik Buğday için belirlenmiş olan 1.050 TL/Ton alım fiyatı, Bakanlığımızca verilen 145 TL/Ton prim ve diğer desteklerle birlikte 1.200 TL/Tona kadar yükselmektedir.

Açıklanan bu fiyatla üretici; maliyete göre %60, yani ton başına 450 TL gelir elde etmiş olacaktır.

2017 yılında ton başına 1.000 TL olarak açıklanan makarnalık buğday fiyatı 2018 yılında % 10 artırılarak ton başına 1.100 TL olarak belirlenmiştir.

2018 arpa alım fiyatı ton başına 825 TL, çavdar, yulaf ve tritikale alım fiyatı ise ton başına 800 TL olarak belirlenmiştir. 

TMO`ya ürün teslim edecek üreticilerimizin, alım noktalarımızda herhangi bir zorlukla karşılaşmamaları için;

ÇKS bilgilerini güncellemeleri,

Randevularını mutlaka almaları,

Ürünlerini randevu alınan gün getirmeleri,

Anlaşmalı bankalardan alınacak ürün kartı veya banka hesap numaraları ile alım noktalarına gelmeleri gerekmektedir.

Üreticiler, TMO işlemleri ile ilgili her türlü bilgiyi TMO internet sitesinden, TMO iş yerlerinden ve Alo Ürün Hattından [312 416 34 10 (8 hat)] alabileceklerdir.

Yeni hasat döneminin ülkemize, milletimize hayırlı ve bereketli olmasını dileriz. 

2018 DÖNEMİ TMO HUBUBAT ALIM FİYATLARI

 

CİNSİ

ALIM FİYATI (TL/TON)

MAKARNALIK BUĞDAYLAR

MAKARNALIK BUĞDAY

1.100

DÜŞÜK VASIFLI MAKARNALIK BUĞDAY

920

EKMEKLİK BUĞDAYLAR

ANADOLU BEYAZ VE KIRMIZI SERT BUĞDAY

1.050

DİĞER BEYAZ VE KIRMIZI BUĞDAY

1.000

DÜŞÜK VASIFLI EKMEKLİK BUĞDAY

870

ARPA

825

ÇAVDAR-YULAF-TRİTİKALE

800

 

 

Anlaşmalı bankalar:

Halkbank, Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası, Akbank, Albaraka Türk, Denizbank, Garanti Bankası, İş Bankası, Şekerbank T.A.Ş., Türkiye Ekonomi Bankası (TEB), Yapı ve Kredi Bankası

 

Bugün itibariyle protokol yapılan lisanslı depoculuk işletmelerine ait liste aşağıda olup güncel listeye www.tmo.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir:

Sıra

Şirketler

Depo Yerleri

Adresi

Telefon No

İl

İlçe

1

ADANA TİCARET BORSASI TARIM ÜRÜNLERİ

ADANA

Yüreğir

İncirlik Cumhuriyet Mahallesi İncirlik Bulvarı No:442 Yüreğir/ADANA

(0322) 453 70 34

2

AKGÜLLER TAHIL TARIM ÜRÜNLERİ

ADANA

Ceyhan

Mustafabeyli Mahallesi 4047. Cadde No:20/1 Ceyhan/ADANA

(0322) 654 23 58

3

KÖSEOĞLU AGRO TARIM ÜRÜNLERİ

ADANA

Yüreğir

Yakapınar Mah. D.400 Bulvarı No:110 Z-02 Yüreğir/ADANA

(0322) 324 10 00

4

ÖZEKİZLER TARIM ÜRÜNLERİ

ADANA

Sarıçam

Yürekli Mahallesi 5592 Sokak l/A Sarıçam/ADANA

(0322) 322 50 94

5

SANDIKÇI TARIM ÜRÜNLERİ

ADANA