Tanıtım

Türkiye’de Ticaret Borsaları, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununda yazılı esaslar çerçevesinde Borsaya dâhil maddelerin alım-satımı ve Borsada oluşan fiyatlarının tespit, tescil ve ilanı işleriyle meşgul olmak üzere kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip kurumlardır. Ticaret Borsaları, bulundukları yerlerde üretimi, tüketimi ve pazarlaması yeterli kapasitede olan ve bu sebeple Borsaya kota edilmiş olan maddelerin alım-satımının ve fiyatlarının serbest rekabet düzeni içinde tespit ve ilanı işleriyle meşgul olan organize pazarlar olduğundan Ticaret Borsalarının varlığı bir anlamda maddeye bağlı olmaktadır. Bu özelliği ile Ticaret Borsaları serbest piyasa ekonomisi sisteminin önemli bir unsuru olmaktadır.

Borsa kurumu ilk kez 15. yüzyılda Fransa, Almanya ve İtalya`nın büyük ticaret kentlerinde kurulmuştur. Türkiye`de ise ilk borsa 2 Aralık 1873 tarihli kararname ile “Dersaadet Tahvilat Borsası" adıyla İstanbul`da kurulmuştur. 15 Nisan 1886 tarihinde kabul edilen “Umum Borsalar Tüzüğü” ile Türkiye çapında Ticaret Borsalarının kurulması olanakları sağlanmış, ilk Ticaret Borsası 1892 yılında İzmir`de “İzmir Ticaret ve Sanayi Borsası” adı altında kurulmuştur.

Uzunköprü`de, 655 sayılı yasa ve tüzüğe göre “Uzunköprü Ticaret Borsası” 1925 yılında kuruldu ve 1926 yılında çalışmaya açıldı. Türkiye’de ilk kurulan borsalardandır. Ancak gelir yetersizliğinden dolayı bu dönemde uzun ömürlü olmamış, 7 yıl sonra kapatılmıştır. İkinci defa, 30 Mart 1936 tarih ve 2/4276 Bakanlar Kurulu Kararı ile yeniden kurulan Uzunköprü Ticaret Borsası, aynı yıl içinde faaliyete geçmiştir. İlk kuruluş tarihine göre, Uzunköprü Ticaret Borsası yurdumuzda kurulan borsaların 10`uncusu, 2. kuruluş tarihine göre de 19`uncusudur. 

Uzunköprü Ticaret Borsası, kuruluş tarihinden 1958 yılına kadar Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte, halen Ticaret ve Sanayi Odasının bulunduğu yerdeki binada hizmet vermiştir. Her iki kuruluşun kapasitesini alamaz duruma gelen bu bina Ticaret Odasına bırakılarak 1958 yılında, Uzunköprü Ticaret Borsası tarafından Tarihi Uzunköprü’nün başında yeni yaptırılan hizmet binası açılmıştır. Ofisler, toplantı salonları, satış salonu, ardiye ve tartı yeri olan ve ilçenin en merkezi noktasındaki bu bina, Uzunköprü Ticaret Borsasının o dönemdeki tüm gereksinimlerini karşıladı. 

Uzunköprü Ticaret Borsasının üçüncü ve bugünkü hizmet binası, şehrin dışında, Zahireciler Sitesi içinde tasarlanmış ve kurulmuş olma özelliğiyle Türkiye’de bir ilktir. 600 metrekareyi aşan alanı üzerinde toplam 1.297 metrekarelik kapalı alanı olan Borsa binası, 20 Eylül 1990 tarihinde hizmete açılmıştır. Uzunköprü Ticaret Borsası Başkanlığı, 13 kişilik personeliyle burada hizmet vermekte, UZTB Ürün Tahlil ve Toprak Tahlil Laboratuvarlarında 3 deneyimli ziraat mühendisi görev yapmaktadır. UZTB Satış Salonunda hafta içi her gün saat 10’da seans düzenlenmektedir.  

Günümüzde Uzunköprü Ticaret Borsası, 5174 Sayılı Kanun kapsamında kurulmuş tüzel kişiliğe haiz bir mesleki kuruluştur. 5174 Sayılı Kanunun amacı Ticaret Borsaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) kuruluş ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemektir. Bu kanun çerçevesinde ticaret yapanların ilgili oda ve/veya borsalara üyeliği zorunludur. Uzunköprü Ticaret Borsasının örgütlenme yapısı da, 5174 Sayılı Kanun ile belirlenmiştir. UZTB, biri seçimle, diğeri ise atamayla kurulan iki ana idari yapıdan oluşmaktadır.

  

Seçimle Kurulan Yapı:

- Borsa Meclisi
- Borsa Yönetim Kurulu
- Disiplin Kurulu

 
Atamayla Kurulan Yapı:

- Genel Sekreter
- Borsa Personeli  

Uzunköprü Ticaret Borsasının Önceki Dönem Başkanlarını saygı ve şükranla anıyor, Merhum Başkanlarımız için rahmet diliyoruz.  

MECLİS BAŞKANLARIMIZ

          ADI VE SOYADI      
        GÖREV SÜRESİ
AZİZ YAĞCI 17.11.1951 - 24.04.1953
HALİT ORHON 29.05.1953 - 27.05.1960
HAKKI YÜCEL 17.06.1960 - 26.07.1960
RASİM ERK 31.05.1961 - 14.11.1961
HAKKI YÜCEL 11.12.1961 - 20.11.1962
CELAL GÜRER 03.12.1962 - 12.12.1962
HASPİ KAYALAR 13.12.1963 - 26.11.1966
NURİ RAVALI 27.11.1966 - 07.12.1969
VEYSEL SEZMEZ 08.12.1969 - 07.11.1987
MEHMET PARAKİN 08.11.1987 - 16.03.1992
MEHMET KURUÇAY 1992 - 1997
NACİ ŞENUZ 1997 - 1999
MEHMET ARDA  1999 - 2013
           AHMET GÜR               03.05.2013 - 01.04.2018

YÖNETİM KURULU BAŞKANLARIMIZ

ADI SOYADI GÖREV SÜRESİ
 EKREM ÖZER
 23.03.1945 – 16.04.1946
 HAKKI ÖZBORA  06.05.1946 – 02.10.1946
 SAİM UYSAL  09.10.1946 – 16.07.1947
 EKREM ÖZER  12.08.1947 – 21.07.1948
 KEMAL TÜLÜMEN
 25.08.1948 – 09.10.1951
 MUSTAFA SOYKAN  28.11.1951 – 27.05.1960
 HASAN BUĞDAYCI  02.08.1960 – 16.05.1961
 RASİM ERK
 29.11.1966 – 31.12.1982
 S.SIRRI YALÇINKAYA
 01.03.1983 – 15.03.1992
 İBRAHİM BUZCU  16.03.1992 -  14.03.2005
 ŞEVKİ ALANYA  15.03.2005 – 20.01.2009
RAHMİ EREN 18.01.2009 - 03.05.2013