Dış Paydaş Anketi

Kurum/Kuruluş*
Kurumun Türü*        Kamu          Özel Sektör          Sivil Toplum
Uzunköprü Ticaret Borsası'nın verdiği hizmetler ile ilgili bilgi düzeyiniz nedir?
 Üst Düzeyde
 İyi Düzeyde
 Yeterli Düzeyde
 Bilgim Yok
Uzunköprü Ticaret Borsası'nın verdiği hizmetler hakkında hangi yolla bilgi edinmektesiniz?
    Etkinlik ve projeler yoluyla
    Hizmet alırken
    Birlikte çalışarak
    Kurumda çalışan kişiler kanalıyla
    Medya aracılığıyla
    Uzunköprü Ticaret Borsası yayınları ( dergi, gazete vb.) ile
    Uzunköprü Ticaret Borsası web sitesi ile
    Uzunköprü Ticaret Borsası web sitesi ile
   
Kurumunuz Uzunköprü Ticaret Borsası'nın hangi biriminin faaliyetleri ile ilgilidir?
    Yönetim Kurulu (Lobi faaliyetleri, Temsil Faaliyetleri vb)
    Tescil
    Satış
    Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Bölümü (Eğitim, Seminer, Toplantı, Konferans düzenlenmesi, İş Toplantısı Organizasyonları, Yayın Hizmetleri, Borsa Web Sitesi, Borsa Bülten)
    Ürün Tahlil Laboratuvarı
    Toprak Tahlil Laboratuvarı
    Ortak proje ve çalışmalar ( AB Fonları ile İlgili Projelerin Yazımı ve Yürütülmesi, Ekonomik ve Sektörel Araştırma Raporları Hazırlanması, Uzunköprü'ye ait Sosyo-Ekonomik Raporların Hazırlanması)
    Akreditasyon
   
Uzunköprü Ticaret Borsası'nın görev/yetki ve sorumluluklarını düşündüğünüzde borsamızı nasıl değerlendirirsiniz?
 Çok Başarılı
 Başarılı
 Kararsızım
 Başarısız
 Çok Başarısız
Sizce Uzunköprü Ticaret Borsası'nın sunduğu en önemli 3 hizmet nedir?
1-)
2-)
3-)
Sizce Kurumunuz ile Uzunköprü Ticaret Borsası'nın işbirliği hangi seviyededir?
 Üst Düzeydedir          Yeterlidir          Yetersizdir          Fikrim Yok        
Yetersiz ise; başka hangi alanlarda ve konularda işbirliği yapılabilir ?
Aşağıdaki İlkeler ile Uzunköprü Ticaret Borsası'nı değerlendirdiğinizde (1 en zayıfı belirtmek üzere) 1-5 ölçeğinde kaç puan verirdiniz?
NO DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 1 2 3 4 5
1 Yönetimin Lobi Gücü
2 Personel Kalitesi
3 Personel Sayısı
4 Teknolojik İmkânları
5 Genel Çalışma Kurallarına Uyumu
6 Yeniliğe ve Değişime Açık olma Durumu
7 Çalışanların Kurumu Benimsemeleri
8 Kurumsal Yönetim Anlayışı
9 Paydaşları ile İlişkisi
10 Üye ve paydaşların meşru taleplerine duyarlılığı
11 Tarafsız ve Şeffaflığı
12 Bürokrasi
13 Etkinliği
14 Katılımcılık ve İşbirliği Anlayışı
15 Uzunköprü'ye katkısı
16 Bölgeye Katkısı
Önümüzdeki dönemde gerçekleşebilecek, Uzunköprü Ticaret Borsasının çalışmalarını olumlu/olumsuz etkileyebilecek faktörler nelerdir?
Uzunköprü Ticaret Borsası'ndan beklentileriniz nelerdir?
Uzunköprü Ticaret Borsası ile ilgili diğer görüş ve önerileriniz?
Anketimize zaman ayırdığınız için teşekkür eder; çalışmalarınızda başarılar dileriz