Üye Memnuniyet Anketi

Değerli Üyemiz,
Bu anketin amacı, Borsamız tarafından almış olduğunuz hizmet doğrultusunda memnuniyetinizi değerlendirmek ve size daha iyi hizmet sunabilmektir. Gösterdiğiniz ilgi ve hassasiyete teşekkür ederiz.
Mail Adresiniz*
Kuruluşunuzun Statüsü
Şahıs Firması Limited Şirket Anonim Şirket Kollektif Şirket
Komandit Şirket Kooperatif        
Borsamız tarafından yapılan duyuru ve faaliyetler hakkındaki bilgilere hangi kaynaklardan ulaşmak istersiniz? (Birden çok işaretleyebilirsiniz)
Telefon Faks Dergi Basın  
Komite Çalışmaları E-Posta SMS Web Sayfası Diğer
Hizmet aldığınız birime ilişkin görüşlerinizi (ÇOK İYİ-İYİ-ORTA-YETERSİZ) puanlayarak belirtiniz. Özellikle YETERSİZ cevabı verdiğiniz sorularda açıklama yapmanızı rica ederiz.
NO DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ ÇOK İYİ İYİ ORTA YETERSİZ AÇIKLAMA
1 Borsamız hizmet ve faaliyetlerine bakış açınız?
2 Sizce, borsamız ile ilgili işlerde, borsa personelimizin yeterlilik derecesi nedir?
3 Seminer, eğitim, panel gibi etkinliklerimizi nasıl değerlendiriyorsunuz?
4 WEB Sayfamızın yeterliliğini nasıl buluyorsunuz?
5 Borsamızın genel temizliğini nasıl buluyorsunuz?
6 Borsamızın sizlere yönelik duyuruları yaparken kullandığımız (facebook, internet, sms, davetiye vb.) iletişim kanallarımızı ne derece başarılı buluyorsunuz?
7 Borsadan talep ettiğiniz belge ve raporları zamanında teslim alabilme memnuniyetiniz nedir?
8 Borsamız çalışanlarının sorun ve ihtiyaçlarınızın çözümü aşamasında, size gösterdiği ilgi ve alakayı ne derece yeterli buluyorsunuz?
9 Gerektiğinde üst yönetime ulaşabilme konusundaki görüşünüz?
10 Borsamızın sizi ne düzeyde temsil ettiğine inanıyorsunuz?
11 Borsamız hizmet ve faaliyetlerine bakış açınız?
12 Yönetim ve Stratejik Planlama, KYS, Bilgi,Danışmanlık ve Destek, Mali Yönetim
13 Satış
14 Ürün Tahlil Laboratuvarı
15 Toprak Tahlil Laboratuvarı
16 Tescil
17 Üye İlişkileri
18 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, İnsan Kaynakları
Borsamızda düzenlenmesini istediğiniz eğitim, seminer, konferanslar vb. nelerdir?
Genel Yönetim (Kurumsallaşma, Yönetim Modelleri, Stratejik Planlama, İş Kurma ve Geliştirme vb.)
Pazarlama Yönetimi (Satış ve Pazarlama Yönetimi, Pazar Araştırması, Dağıtım, Fiyatlandırma vb.)
Kalite Yönetimi (ISO 9000, ISO 14000, OHSAS, HACCP, Ürün Belgelendirme, CE vb.)
İnsan Kaynakları Yönetimi (İşe Alma, Kariyer/İşgücü Planlama, Performans Yönetimi vb.)
Mali İşler ve Finans Yönetimi (Ekonomik Planlama ve Kontrol, Finansal Planlama vb.)
Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat (Dış Ticaret Mevzuatı, Ödeme Şekilleri, İth./İhr. İşlemleri vb.)
Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri (İnternet, E-Ticaret, Office Programları, ERP, MRP vb.)
Tarımın Genel Sorunları, Tarımsal Ürünlerin Kalitesinin Yükseltilmesi konusunda yapılacak çalışmalar
Girişimcilik
Kişisel Gelişim
Trakya Kalkınma Ajansı Projeleri Bilgilendirme Eğitimi