Uzunköprü Ticaret Borsasına Kayıt İçin Gerekli Evraklar

Tüzel Kişiler

 

 • Tescil ilanının yayınlandığı ticaret sicili gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da ticaret sicili tasdiknamesi
 • Temsilcilerin onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği
 • Vergi levhası fotokopisi
 • Temsilcilerin yeni çekilmiş üç adet fotoğrafı
 • Temsilcilerin ikametgah ilmühaberi veya tezkeresi
 • Tescil ilanında yayınlanmamışsa noter tasdikli ana sözleşme örneği
 • Mevzuatla istenen veya Borsamızca gerekli görülecek diğer belgeler

31.07.2015 tarihinden itibaren Uzunköprü Ticaret Borsasına kayıt olmak isteyen, gerekli evrakları tamam olan gerçek ve tüzel kişilerin önce kayıtları yapılacak, kayıt işleminden sonra zirai stopaj vergileri peşin olarak Vergi Dairesine yatırılmak suretiyle Borsa tescil işlemlerinin yapılmasına. Zirai stopaj vergilerini peşin olarak ödemek istemeyen üyelerimiz ve Uzunköprü Ticaret Borsası aktif salon satışından ürün (buğday, ayçiçeği, çeltik, arpa, mısır, tırtıkale vs.) alışverişinde bulunmak isteyen üyelerimiz, kayıtlı sermayelerinin % 20 si kadar (kayıtlı sermaye tavanına tabi olmayan gerçek ve tüzel kişilerin ödenmiş sermayelerinin % 20 oranında ) Banka Teminat Mektubu istenmesine ve getirdikleri takdirde Borsa tescil işlemlerinin yapılmasına. Banka teminat Mektubu tutarının 10.000,00 (ONBİN) TL alt ve 100.000,00 (YüZBİN) TL üst limit olarak belirlenmesine. Dolar kurunun 2,75 TL olarak belirlenmesine ve Banka Teminat Mektubu limitinin bu dolar kuruna göre güncelleme yetkisinin Yönetim Kurulu kararına bağlı olmasına oybirliği ile karar verilmiştir.


Üye Kayıt Formu (Tüzel Kişi)

 

Gerçek Kişiler

 

 • İştigal konuları arasında borsa kotasyonuna dahil maddelerin alım veya satımının olduğunun tescilini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da sicil tasdiknamesi
 • Onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği
 • İkametgah ilmühaberi veya tezkeresi
 • Yeni çekilmiş üç adet fotoğraf
 • Vergi levhası veya vergi kaydını gösterir belge
 • Mevzuatla istenen veya Borsamızca gerekli görülecek diğer belgeler


31.07.2015 tarihinden itibaren Uzunköprü Ticaret Borsasına kayıt olmak isteyen, gerekli evrakları tamam olan gerçek ve tüzel kişilerin önce kayıtları yapılacak, kayıt işleminden sonra zirai stopaj vergileri peşin olarak Vergi Dairesine yatırılmak suretiyle Borsa tescil işlemlerinin yapılmasına. Zirai stopaj vergilerini peşin olarak ödemek istemeyen üyelerimiz ve Uzunköprü Ticaret Borsası aktif salon satışından ürün (buğday, ayçiçeği, çeltik, arpa, mısır, tırtıkale vs.) alışverişinde bulunmak isteyen üyelerimiz, kayıtlı sermayelerinin % 20 si kadar (kayıtlı sermaye tavanına tabi olmayan gerçek ve tüzel kişilerin ödenmiş sermayelerinin % 20 oranında ) Banka Teminat Mektubu istenmesine ve getirdikleri takdirde Borsa tescil işlemlerinin yapılmasına. Banka teminat Mektubu tutarının 10.000,00 (ONBİN) TL alt ve 100.000,00 (YüZBİN) TL üst limit olarak belirlenmesine. Dolar kurunun 2,75 TL olarak belirlenmesine ve Banka Teminat Mektubu limitinin bu dolar kuruna göre güncelleme yetkisinin Yönetim Kurulu kararına bağlı olmasına oybirliği ile karar verilmiştir.


Üye Kayıt Formu (Gerçek Kişi)

 

Not :  İlgili üye Kayıt Formlarını doldurup yukarıdaki evraklar ile birlikte borsamız hizmet binasına başvurmanız önemle rica olunur.