Trakya Kalkınma Ajansı Projelerimiz

"AB STANDARTLARINDA ÜRÜN TAHLİL LABORATUVARI İLE BÖLGEYE HİZMET PROJESİ"

2015 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında Trakya Kalkınma Ajansı değerlendirmesinde 1. Seçilerek, Kabul Edilen "AB STANDARTLARINDA ÜRÜN TAHLİL LABORATUVARI İLE BÖLGEYE HİZMET" Projemizin sözleşmesi 30.07.2015 tarihinde imzalandı.

Trakya Kalkınma Ajansı’nın, 2015 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı- Yaşayan ve Yaşatan Trakya konulu açmış olduğu hibe destek programına yapmış olduğumuz  "AB STANDARTLARINDA ÜRÜN TAHLİL LABORATUVARI İLE BÖLGEYE HİZMET" isimli projemiz Uzunköprü Ticaret Borsası’na yeni bir Ürün Tahlil Laboratuvarı kazandırarak bölge tarım üretim altyapısının güçlenmesine ve bölgenin yaşam ve refah seviyesinin artmasına katkı sağlayacaktır.

Projedeki Özel amaçlarımız ise

  • Uzunköprü Ticaret Borsası Ürün Tahlil Laboratuvarının bölge ihtiyaçlarına cevap verebilecek kapasitede geliştirilmesini sağlamak amaçlı mevcut binaya ek bina yaparak modern makine ve teçhizatla bölge tarım üreticilerine AB standartlarında hizmet verilmesini sağlamak,
  • UZTB’nin altyapısının geliştirilerek hizmet kalitesinin arttırılmasını sağlamak,
  • Bölgenin tarımsal ekonomik gelir seviyesinin artmasına katkı sağlamak,
  • ISO 17025 ile Uzunköprü Ticaret Borsası bünyesinde yapılan deney ve kalibrasyon sonuçlarının güvenirliliğini sağlamaktır. 
  • 569.552,00 (Beş yüz altmış dokuz bin beş yüz elli iki) TL bütçeli projemizin hibe desteği %65 oranında olup 15 ay sürecektir.

http://uztbtrakyakalkinma.com/anasayfa/


İlgili Dosyalar