Haber Detayları - 6.09.2019

UZTB’DE “KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ 13. ETAP KAPSAMINDA TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI” GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Uzunköprü Ticaret Borsası Üyelerini, Üreticileri ve Yatırımcıları bilgilendirmek üzere Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde 06 Eylül 2019 Cuma günü saat 14.30’da Uzunköprü Ticaret Borsası konferans salonunda "Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleşti.

Uzunköprü Ticaret Borsası Üyeleri, Üreticiler, STK Başkanları ve ilgililerin katıldığı toplantı Uzunköprü Ticaret Borsası Egemen Aslan’ın açılış konuşmasının ardından Edirne Tarım ve Orman İl Müdürü Atilla Bayazıt’ın Sunumu ile devam etti ve Edirne Tarım ve Orman il Müdürlüğü yetkililerin sunumları ve soru cevap kısmı ile sona erdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Tebliği (Tebliğ No:2019/30) 02.08.2019 tarih ve 30850 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlandı.

Hibe desteği kapsamında; bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, soğuk hava deposu, çelik silo, hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, yenilenebilir enerji kullanan yeni sera, yenilenebilir enerji üretim tesisleri, tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar, kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; kırsal turizm yatırımları, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları, değerlendirilecektir.

Ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı; Başvuruda bulunanların tarımsal amaçlı kooperatifler ve birlikler veya tüzel kişiler olması halinde, 8. maddenin 1. fıkrasında belirtilen yatırım konularında hibeye esas proje tutarı; yatırım niteliği yeni tesis olan başvurulardan 2.500.000 Türk Lirası, yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda 1.750.000 Türk Lirası, yatırım niteliği kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon olan başvurularda 1.250.000 Türk Lirası, Başvuruda bulunanların gerçek kişiler olması halinde ise 8. maddenin 1. fıkrasında belirtilen yatırım konularında; yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda 1.250.000 Türk Lirası, yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda 1.000.000 Türk Lirası, yatırım niteliği kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon olan başvurularda 750.000 Türk Lirası üst limitini geçemez. Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; 8. maddenin 2. fıkrasında belirtilen yatırım konularında hibeye esas proje tutarı 500.000 Türk Lirası üst limitini geçemez. Hibeye esas proje tutarı alt limiti en az 50.000 Türk Lirası`dır. Bu limitin altındaki başvurular kabul edilmez.

Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik proje başvuruları için 2 Ağustos - 30 Eylül tarihleri arasında tarimorman.gov.tr adresinden yapabilirsiniz. 

İlgili Görseller


Diğer Haber Dosyaları

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738