Haber Detayları - 28.06.2012

2012 YILI ÜRÜNÜ YAĞLI TOHUMLU BİTKİLER, HUBUBAT VE BAKLAGİL FARK ÖDEMESİ DESTEĞİNE İLİŞKİN USULLER BELİRLENDİ

Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararında belirtilen havzalarda desteklemeye esas 2012 yılı ürünü kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola, dane mısır, aspir, zeytinyağı, buğday, arpa, çavdar, tritikale, yulaf, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek üreterek satışını gerçekleştiren üreticilere yapılacak fark ödemesi desteğine ilişkin usul ve esasları belirledi.

         Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı`nın Türkiye Tarım Havzaları Üretim Ve Destekleme Modeline Göre 2012 Yılı Ürünü Yağlı Tohumlu Bitkiler, Hububat Ve Baklagil Fark Ödemesi Desteğine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği Resmi Gazete`de yayımlandı.


DESTEKLEME ÖDEMELERİNİN UYGULANMASIKararnamede belirtilen havzalarda, 2012 yılında kütlü pamuk (yurt içerisinde üretilen sertifikalı tohumları kullananlar), yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola, dane mısır, aspir, zeytinyağı, buğday, arpa, çavdar, tritikale, yulaf, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek ürünlerini üreten üreticiler, 2012 yılına dair Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarını, zeytinyağı dışında desteğe tabi ürüne ilişkin hasat dönemi öncesinde yaptırmış olmaları ve istenen belgelerin ibrazı şartıyla fark ödemesi desteğinden yararlanacak.

Alım satım işlemlerinin belirlenen usul ve esaslara uygun gerçekleşmesi koşuluyla; kütlü pamuk (yurt içerisinde üretilen sertifikalı tohumları kullananlar), yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola, dane mısır, aspir ve ham rafinajlık veya natürel zeytinyağı, buğday, arpa, çavdar, tritikale, yulaf, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek üreticileri ile bu ürünlerin üretimini, Bakanlıkta kayıtlı tohumluk üretici kuruluşları ile sözleşmeli olarak yapan üreticiler de fark ödemesi desteğinden yararlanacak.

Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından, 2012 yılı ürünü fark ödemesi desteği miktarları kilogram başına; kütlü pamuk (yurt içerisinde üretilen sertifikalı tohumları kullananlar) 46 Kuruş, yağlık ayçiçeği için 24 Kuruş, soya fasulyesi için 50 Kuruş, kanola için 40 Kuruş, dane mısır için 4 Kuruş, aspir için 40 Kuruş, zeytinyağı için 50 Kuruş, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale 5 Kuruş, çeltik, kuru fasulye, mercimek ve nohut için 10 Kuruş olarak belirlendi.


-2012 YILI BÜTÇESİNDEN KAYNAK ARTMASI HALİNDE FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ YAPILACAK-


Önceki yıllara ait destekleme uygulamalarında haklarında destekleme ödemelerinden beş yıl süreyle yararlandırılmamaları yönünde karar alınan üreticilerin başvuruları, taahhütname ile kabul edilecek. Ancak bu karar üretici lehine yasal mercilerde bozulmadığı sürece, başvurunun kabulü herhangi bir hak doğurmayacak.

Buğday, arpa, çavdar, tritikale, yulaf, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek üreticilerine, 2012 yılı bütçesinden kaynak artması halinde, 2012 yılında başlamak üzere dönemler halinde de fark ödemesi desteği yapılacak.

İlgili Görseller


Diğer Haber Dosyaları

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940