Haber Detayları - 26.01.2017

BORSAMIZIN OCAK 2017 PERSONEL TOPLANTISI VE 2017/01 YGG TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Borsamızın Ocak ayı personel toplantısı ve 2017/1 Yönetim Gözden Geçirme (YGG) toplantısı 26.01.2017 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanımız Egemen Aslan Başkanlığında, Birim Sorumlusu personelimizin katılımları ile gerçekleştirildi.

Toplantıda süreçlerin 2016 yılı hedef takipleri ve gerçekleşme durumları paylaşıldı ve sorumlular tarafından hazırlanan 2016 yılı Yönetim Gözden Geçirme (YGG) toplantı raporu ve ekleri incelendi. 2017 Ocak-Temmuz dönemi işleyişi ile ilgili gündem maddelerinde yer alan; 

Önceki YGG toplantısında alınan kararların kontrolü, Proseslerin performansı, ürün uygunluğu ve hedeflere ulaşılma oranı, İç denetim ve Dış denetim sonuçları, Üye İlişkileri süreci genel performansı (şikayet, memnuniyet analizleri),  İyileştirme faaliyeti analizleri ve tavsiyeler (Düzeltici-Önleyici Faaliyetler ve Geliştirme Önerileri), Eğitim faaliyetleri, Vizyon, misyon, politikalar ve KYS Dokümantasyonu revizyon ihtiyaçları,  Kalite Yönetim Sistemini etkileyebilecek değişiklik konularıyla ilgili Yönetime bilgiler verildi.

Toplantı 2017 yılı içerisinde bölümlerin daha iyi hizmet vermelerini sağlayabilecek, fikir ve önerilerinin görüşülmesi ile sona ermiştir.


Diğer Haber Dosyaları

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940