17 Ocak 2018 Facebook'ta Takip EdinTwitter'da Takip Edin Uzunköprü Tanıtım Filmi

“ÇELTİK ÜRETİMİ VE TİCARETİ, SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI PANELİ” SONUÇ BİLDİRGESİ

“ÇELTİK ÜRETİMİ VE TİCARETİ, SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI PANELİ” SONUÇ BİLDİRGESİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI, ULUSAL HUBUBAT KONSEYİ, PİRİNÇ DEĞİRMENCİLERİ DERNEĞİ, TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN “ÇELTİK ÜRETİMİ VE TİCARETİ, SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI PANELİ” SONUÇ BİLDİRGESİ

1. Çeltik ve pirinçte farklı KDV uygulaması, kayıtsızlığa, vergi kaybına, benzer ürünlere göre farklılığa neden olmaktadır. Şu anda KDV çeltikte %1, pirinçte %8 olarak uygulanmaktadır. Oysa benzer durumda olan buğday ve bulgurdaki KDV oranı aynı olup %1’dir. Bu farklılık giderilmeli, çeltik ve pirinçte KDV %1 olarak uygulanmalıdır.

2. Çeltikte DİB kapsamında yapılacak ihracat fire oranı ve döviz kullanım oranının gözden geçirilmesi uygun olacaktır.

3. Türkiye’nin 2013 yılı üretimi tüm tahıl türlerinde rekor düzeyde gerçekleşti: Buğday 22 milyon ton, mısır 5,9 milyon ton, çeltik 900 bin ton. Bu rekor verilere rağmen bu ürünlerin tümünde, özellikle de buğday ve çeltik de fiyat artışının gerçekleşmesi 75 milyonu dikkate alan bir yeterlilik hesabının yapılması gerektiğini ortaya çıkarmaktadır. Ülke nüfusu yanında ülkede bulunan kayıtlı, kayıtsız göçmenlerin sayısı, turist sayısı ve iç savaş ve başka nedenlerle üretimden düşen çevremizdeki ülkelerde bunlara ihtiyaç duyan insanların sayısı, yardımların yapıldığı insanların sayısı belirlenerek; üretim hedefinde dikkate alınması doğru olacaktır ki; bu durumda üretimin muhtemelen 85-90 milyona göre planlanması gerekecektir.

4. Tahıl ürünlerinde planlama ve TMO eliyle yapılan müdahalelerde ülke ve dünyada iklim izlemesi, güçlü üretim tahminleri yanında tahılların enerji amaçlı kullanımı da dikkatle izlenmeli, kamuoyu bilgilendirmesi ve politikaların oluşturulmasında bu verilerden etkin bir şekilde yararlanılmalıdır.

5. Ülkede çeltik ekim alanı, üretim miktarı belirlenirken GTHB ve TÜİK’in Ulusal Hububat Konseyi ve Pirinç Değirmencileri Derneği, bölge ticaret borsaları gibi oluşumlarla diyalog içerisinde bulunması gereklidir.

6. Çeltik üretimi 1936 yılında çıkarılmış olan 3039 Sayılı Çeltik Kanunu ile düzenlenmekte olup, kanun günün ihtiyaçlarını karşılamaktan oldukça uzaktır. Nitekim sıtma endişesi ile sağlık konularına ağırlık veren ve düzenlemeler getiren kanun, o günün koşullarına hitap emekte, sağlıkta gelinen düzey ve sağlık sistemimizdeki gelişmelerle uyum göstermemektedir. Bu nedenle kanunun tüm tarafların görüşleri alınarak günün ihtiyaçlarına göre yenilenmesi hayati öneme sahiptir.

7. Yine 1936 yılında çıkan kanun ile çeltik ekimi katı ruhsat kurallarına bağlı olup, bu da çeltik tarımının sınırlı alanlarda yapılmasına neden olmaktadır. Günümüzde sağlık sistemimizin geldiği düzey dikkate alındığında, çeltik ekim alanlarının üretici örgütleri ve STK’lar tarafından düzenlenmesi uygun olacaktır. 8. DSİ’nin bölgedeki yatırımları takdirle karşılanmakta olup, Çakmak Barajı Sulaması (Bölgenin GAP’ı olarak nitelendirilmekte) başta olmak üzere bölgedeki su kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik projelerin tamamlanması, yenilerinin planlanması ile ülke ihtiyacı çeltik ihtiyacı karşılanacağı gibi, ihracat imkanı da ortaya çıkabilecektir.

9. Çeltiğin kurutulması, pirince işlenmesi ve depolanmasında çeltiğe özel teknoloji içeren ekipmanların kullanılması yönünde bilgilendirme ve farkındalık oluşturulmalı, özendirici uygulamalar geliştirilmelidir.

10. TMO’nun piyasayı regüle etmek üzere marketlere doğrudan pirinç satması yerine, uygulamayı özel sektör üzerinden gerçekleştirmesi yerinde olacaktır.

11. Ülkede bir parkende yasasının tüm tarafların aktif katıldığı bir süreçle hazırlanmasına ihtiyaç bulunmaktadır.

12. Farklı çeltik çeşitlerinden gelen pirinçlerin karıştırılmasının önlenmesi, hukuki düzenlemeler ile sivil toplumun ve GTHB’nın birlikte kontrolleri gerçekleştirmesi, her bir çeltik çeşidinden gelen pirinçlerin kendi isimleri ile ayrı ambalajlarda satışa sunulmaları sağlanmalıdır.

13. Pirinçlerin ambalajlı olarak satılması, açıkta dökme pirinç satışının önlenmesi gıda güvenliği ve rekabetin eşit koşullarda yapılması için önemlidir.

14. Pirinç ile ilgili yanlış ve haksız söylemlerin önlenmesi için, kamu ve STK ların ortak çalışmalar yürütmeleri sağlanmalıdır.

15. Arıtılmış atık suların çeltik sulamasında kullanımı üzerine teknik ve uygulama çalışmalarını kamu ve üretici örgütleri birlikte yürütmelidir.

16. Çeltikte su kullanım etkinliğini artıracak farklı sulama yöntemleri kamu ve üretici örgütleri iş birliği ile değerlendirilmelidir.

17. Tarımsal ürünlere uygulanan desteklemelerden çeltikte payını almaktadır. Ancak, üretiminin zor ve maliyetinin yüksek olduğu göz önüne alınarak, çeltiğe uygulanan desteklemeler gözden geçirilmelidir.

18. Ülkemizde çeltik konusunda en önemli çalışmalar Trakya tarımsal Araştırma Enstitüsünde yürütülmekte olup, milli çeltik çeşitlerimizin tamamına yakını da bu enstitü tarafından geliştirilmiş ve tescil ettirilmiştir. Ülkemizin çeltik ekim alanlarının büyük bölümünü kapsayan Osmancık 97 çeşidinin sahibi de bu enstitü olup, komşu ülkelerde de önemli ekim alanı bulmuş bir çeşittir. Bu enstitünün araştırma ve ıslah kapasitesi geliştirilerek devam ettirilmelidir. Çeltik üretim bölgelerinde çeltik konulu Yüksek Lisans ve Doktora tezlerini özendirici çalışmalar yapılmalıdır.

19. Kamunun çeltik ile ilgili tüm çalışmalarda Ulusal Hububat Konseyi, Pirinç Değirmencileri Derneği,

Bölge Ticaret Borsalarının aktif katılımına özen göstermesi talep edilmektedir.

 

DİĞER DUYURULAR

2017 DÖNEMİ TMO ALIM FİYATLARI2017 DÖNEMİ TMO ALIM FİYATLARI GERÇEK USULDE VERGİYE TABİ OLMAYAN ÇİFTÇİLERE AİT ÜRÜNLERİN, BORSA TESCİLİ YAPILARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN ALIMLARINDA 7 BİN TL’ LIK SINIR ARTIK ARANMAYACAKGERÇEK USULDE VERGİYE TABİ OLMAYAN ÇİFTÇİLERE AİT ÜRÜNLERİN, BORSA TESCİLİ YAPILARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN ALIMLARINDA 7 BİN TL’ LIK SINIR ARTIK ARANMAYACAK... Borsamız kotasyonuna tabi ürünler içerisinde yer alan ürünlerin alım satımlarından doğan, kanun çerçevesinde belirtilen 7.000 TL’ lik sınırı aşan ödemeler finans kurumları aracılığıyla yapılıyordu. bu konu 09 Haziran 2017 tarihli 30091 sayılı Resmi Gazetede yeniden düzenlenmiştir. “Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilere ait ürünlerin, 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu kapsamında kurulan ticaret borsalarına mezkur Kanunun 46. maddesinde belirtilen süreler dahilinde tescil ettirilerek gerçekleşen satışlarına ilişkin tahsilat ve ödemeleri tevsik kapsamında olmayan tahsilat ve ödemeler kapsamına alınmıştır. Üyelerimize hayırlı olsun. Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal ve TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na konunun çözümü için verdikleri sonsuz desteklerinden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (459) da yapılan değişiklik: MADDE 2 - Aynı Tebliğin “4.2. Kapsamda Olmayan Tahsilat ve Ödemeler” başlıklı bölümüne bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir. “ğ) Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilere ait ürünlerin, 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu kapsamında kurulan ticaret borsalarına mezkur Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen süreler dahilinde tescil ettirilerek gerçekleşen satışlarına ilişkin tahsilat ve ödemelerin,” TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ 2017 DÖNEMİ HUBUBAT ALIM POLİTİKALARI AÇIKLANDI2017 DÖNEMİ HUBUBAT ALIM POLİTİKALARI 2017 yılı buğday üretiminin geçen yıla göre % 6 artışla 21,8 milyon ton, arpa üretiminin %12 artışla 7,5 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Ülkemizde hububat hasadı, 15 Mayıs´ta başlamış bugün itibariyle % 3 seviyesine ulaşmıştır. TMO, bu sene hasadın yoğunlaşmasını beklemeden 06 Haziran 2017 tarihinden geçerli olmak üzere üreticilerin depolama ve finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla emanet alımlara başlamıştır. Üreticiler, ÇKS´de kayıtlı üretim miktarının tamamını randevu alarak TMO işyerlerine taahhütname karşılığında veya emanete bırakabileceklerdir. İsteyen üretici emanete bıraktığı ürün karşılığında geçen yılki müdahale alım fiyatı üzerinden % 30 oranında avans kullanabilecektir. Emanet olarak veya taahhütname karşılığında bırakılan ürünlerden fiyat açıklanıncaya kadar depo kira ücreti alınmayacaktır. TMO, uzun süreli kiralama kapsamında en geç 2018 yılında tamamlanmak üzere toplam 60 noktada 3 milyon ton kapasitede lisanslı depo yaptırmak amacıyla Cumhuriyet tarihinin en büyük depolama hamlesini başlatarak hizmet kalitesini arttırmakta ve gelişen lisanslı depoculuk sistemine katkı sağlamaktadır. TMO, Protokol imzaladığı lisanslı depolara ürün teslim eden üreticilerin ürün senetlerini bu yıl da almaya devam edecektir. Lisanslı depolara ürün teslim eden üreticiler; * Ürünlerini sıra beklemeden hızlı bir şekilde teslim edebilecek, * % 2 stopaj ve SGK kesintisinden muaf tutulacak, * Ürününü teminat göstererek kredi kullanabileceklerdir. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince faizin % 50´si devlet tarafından karşılanmak koşuluyla ürün bedelinin % 75´ine kadar kredi imkanı sunulmaktadır. Üreticilerimizin yukarıda belirtilen avantajlarından istifade edebilmek ve ürünlerini uygun fiyatlarda istedikleri zaman satabilmeleri için lisanslı depoları kullanmaları menfaatlerine olacaktır. Piyasalar yakından takip edilmekte olup fiyatlar önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASINDAN (UZTB) ÜYELERİNE ÖZEL İNDİRİM FIRSATLARIUzunköprü Ticaret Borsası hizmetlerinde üye memnuniyetini sağlamak ve bu memnuniyeti sürekli artıracak kalitede sunmak için hizmetlerine devam ediyor. Uzunköprü Ticaret Borsası üye odaklı yaklaşımı ve üyelerine sunduğu hizmetlerine bir yenisini, daha ekleyerek Uzunköprü İlçe Esnafları ile indirim protokolleri imzaladı. UZTB üyelerine pek çok avantaj ve indirimler sağlayan bu protokollerle UZTB üyeleri anlaşmalı iş yerlerinden UZTB Kimlik Kartı ile indirimli olarak yararlanabileceklerdir. UZTB Yönetim Kurulu Başkanı Egemen Aslan ‘’üyelerimiz için esnaflarla görüşmelerimiz ve indirim protokollerimiz devam edecek imzalanan protokollerin borsamıza ve üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi. ÜYELERİMİZİN MEMNUNİYETİ BAŞARIMIZIN GÖSTERGESİ Birçok sektörde üyelerimizin kullanabileceği kuruluş ve firmalarla anlaşma imzaladıklarını belirten Uzunköprü Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Egemen Aslan ‘’ Borsamız, hizmetlerinde üye memnuniyetini sağlamak ve bu memnuniyeti sürekli arttıracak kalitede sunmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şimdiye kadar 40’a yakın firmayla indirim protokolü imzaladık. İlkleri gerçekleştiren Projelerimiz ve yenilikçi çalışmalarımızla borsamız, aynı zamanda ilçemizin ticari ve ekonomik hayatına gelişmeyi sağlayıcı katkılarda bulunmayı faaliyetlerinin odak noktası olarak belirlemiştir. Üyelerimizin memnuniyeti başarımızın göstergesidir. Borsamızın üye kimlik kartlarının işlevselliğini arttırmanın yanında, UZTB üyeliğini cazip kılmak, saygınlığını korumak; UZTB-Üye bütünleşmesinin yanında üyelerimizin de birbirleri ile bütünleşmelerini sağlamak için yapılan çalışmalarımız devam edecektir. Üyelerimize en iyi şekilde hizmet edebilmek için bundan sonra da elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Üyelerimizin yapılan protokollerden yararlanabilmeleri için kendilerine ulaştırmış olduğumuz Üye Kimlik Kartlarını göstermeleri yeterli olacaktır. Eğer kimlik kartı ulaşmayan üyelerimiz varsa borsamız ile irtibata geçip talep edebilirler. Tüm üyelerimize hayırlı olsun dileklerimle birlikte indirim protokollerimizi Borsamızın uzunkoprutb.org.tr isimli güncel web sitesi üzerinden takip etmelerini istiyorum. ‘’ dedi. 50 BİN TL KREDİ DESTEĞİ HAKKINDA;50.000 TL üst limitli 12 ay ödemesiz geri kalanı 3 (üç) ayda bir eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36 ay vadeli olarak "KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği" için; Başvuru Tarihleri : 19.12.2016 Pazartesi saat 09:00´da başlayacak 21.12.2016 Çarşamba günü saat 24:00´te sona erecektir. Kredi başvurularınız için, http://sifirfaiz.kosgeb.gov.tr adresini kullanabileceksiniz. İşletmelerin KOSGEB Veri Tabanı´na kaydolması ve KOBİ Beyannamesinin güncel olması gerekmektedir. Aynı anda onbinlerce kayıt ve güncelleme yapılmasından dolayı sistemde gecikme yaşanmakta olup kayıt ve güncelleme işlemleri süresiz bir şekilde devam etmektedir. Kayıt ve güncelleme işlemleri; kredi başvuru tarihleri sürecinde de devam edecektir. Kredi onaylanma sürecinde başvuru sırasına göre herhangi bir öncelik söz konusu olmamakla birlikte başvurular tamamlandıktan sonra sistem; işletmeleri, değerlendirme kriterlerine ve TUİK verilerine göre belirlenen il kotaları çerçevesinde sıralayacaktır. Bu aşamada işletmenin KOSGEB Müdürlüklerine bizzat başvurmasına gerek yoktur. Programda yer alan bankalar; - Akbank T.A.Ş. - Denizbank A.Ş. - Garanti Bankası A.Ş. - Halk Bankası A.Ş. - İş Bankası A.Ş. - QNB Finansbank A.Ş. - Vakıflar Bankası A.Ş. - Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. - KGF Destek başvurusunun onaylanması Bankalar için bağlayıcı olmayıp, Bankalar kredi verip vermemek ve verecekleri kredi miktarını belirlemek hususunda kendi mevzuat ve değerlendirmeleri doğrultusunda hareket edecektir.
  Yükleniyor...