17 Ocak 2018 Facebook'ta Takip EdinTwitter'da Takip Edin Uzunköprü Tanıtım Filmi

TOBB GENÇ GİRİŞİMCİLER UZTB SEÇİMLERİ

TOBB GENÇ GİRİŞİMCİLER UZTB SEÇİMLERİ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 3 Kasım 2012 tarihinde yürürlüğe koyduğu “TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu ile TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesinin Kuruluş, Çalışma Usul Esasları” kapsamında hazırlanan “TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu Seçimlerine Dair Usül ve Esasları”na göre yapılacak seçimlere ilişkin hususlar aşağıda gösterilmiştir.

1. SEÇİM GÜNLERİ

Ticaret Borsasında kayıtlı TOBB Uzunköprü Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi 3 asil ve 3 yedek üye seçimi 14 Aralık 2012 Cuma günü Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası’nın Cumhuriyet Meydanı No 17 UZUNKÖPRÜ adresindeki Oda Binasında yapılacak ve oylar 10:00-16:00 saatleri arasında kullanılacaktır.

2. LİSTELERİN ASILMASI

Seçimde oy kullanabilecek İl Kurulu üyelerini gösteren liste 5 Aralık 2012 Çarşamba günü 09.00’da Uzunköprü Ticaret Borsasında asılmak suretiyle ilan edilecektir.

Listeler 2 tam iş günü askıda bulunduktan sonra, 6 Aralık 2012 Perşembe günü saat 17.00’de askıdan indirilecektir.

3. LİSTELERE İTİRAZ

Listelere itirazlar; listelerin askıda bulunduğu süre içerisinde Uzunköprü Ticaret Borsası Genel Sekreterliğine yazılı olarak yapılır.

İtirazlar, Uzunköprü Ticaret Borsası Yönetim Kurulunca incelenir ve en geç iki işgünü içerisinde karara bağlanır ve bu kararlar Uzunköprü Ticaret Borsası Hizmet Binası’nda 10 Aralık 2012 Salı günü asılmak suretiyle duyurulur. Bu kararlara ilan tarihinden itibaren iki işgünü içerisinde Merkez Seçim Kurulu nezdinde itiraz edilir. Merkez Seçim Kurulu’na yapılacak itirazlar TOBB Girişimcilik Müdürlüğü’nün 0 312 218 24 84 No’lu faksına ulaştırılır. Merkez Seçim Kurulunun vereceği karar kesindir.

      4. ADAYLIK VE SEÇİLME YETERLİLİĞİ

İl İcra Komitesi üyeliği için, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkûm olmamak şarttır.

İl İcra Komitesi Üyeliği adaylık başvuruları, 5 Aralık 2012 Çarşamba gününden itibaren bir dilekçe ve ekinde yukarıda belirtilen aday olabilme şartını tevsik eden adli sicil belgesi ile birlikte en geç 11 Aralık 2012 Salı günü mesai bitimine kadar Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası’na yapılacaktır.

Aday olabilme şartlarını taşıyan adaylara ilişkin liste, 13 Aralık 2012 Perşembe günü mesai başlangıç saatinden itibaren Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası girişinde asılmak ve  internet sayfasında yayımlamak suretiyle seçim sonuna kadar ilan edilecektir.

      5. SEÇİM SANDIK KURULU YERLERİ

Uzunköprü Ticaret Borsasında kayıtlı TOBB Uzunköprü Genç Girişimciler Kurulu üyelerinin oy kullanabilmeleri için 1 sandık kurulu oluşturulmuştur.

Seçim sandık kurulu oy alım işlemlerini Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası’nın Cumhuriyet Meydanı No 17 Uzunköprü adresindeki Oda Hizmet Binasında yapılacak ve oylar 10:00-16:00 saatleri arasında yapacaktır.

      6. OY KULLANMA

Oy verme işlemi, gizli oy ve açık tasnif esaslarına göre yapılır.

Seçmen listesinde adı olmayanlar oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğinin nüfus cüzdanı veya resmi kuruluşça verilen belge ile ispat edilmesinden ve listedeki ismin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır.

İl İcra Komitesi üyesi adaylarının isimleri alfabetik olarak sıralanmış bir liste halinde oy verme yerinde bulunacaktır. İl İcra Komitesine seçilecek asil ve yedek üye sayısı da burada yazılı olarak ayrıca ilan edilir.

Zarflara konulacak her bir oy pusulasında İcra Komitesi asil ve yedek üye adayları ayrı ayrı yazılır. Bu şekilde düzenlenen birleşik oy pusulası tek bir zarfa konulmak suretiyle sandığa atılır.

Aday adlarının yanına sıra numarası konulmaz, konulmuş ise bunlar tercih sırasını göstermez.

7. SEÇİM SONUÇLARININ İLANI, İTİRAZLAR, KESİNLEŞME

14 Aralık 2012 Cuma günü yapılacak TOBB Edirne İl Genç Girişimciler Kurulu Uzunköprü Ticaret Borsası İcra Komitesi asil ve yedek üyelerinin seçiminin geçici sonuçları 17 Aralık 2012 Pazartesi günü Ana Hizmet Binası ve seçimin yapıldığı Oda Hizmet Binasında ilan edilir.

Seçiminin devamı sırasında yapılan işlemler ile ilan süresi içerisinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar Uzunköprü Ticaret Borsası Yönetim Kurulu tarafından aynı gün incelenir ve karara bağlanır.


UZTB Yönetim Kurulu tarafından itirazlara ilişkin verilen kararlar, 18 Aralık 2012 Salı günü Hizmet Binasında asılmak suretiyle ilan edilir.

Bu kararlara karşı, ilan süresi içerisinde Merkez Seçim Kuruluna itiraz edilebilir. Merkez Seçim Kurulu itirazı iki işgücünü içerisinde karar bağlar. Merkez Seçim Kurulu’na yapılacak itirazlar TOBB Girişimcilik Müdürlüğü’nün 0 312 218 24 84 No’lu faksına ulaştırılır. Merkez Seçim Kurulunun vereceği karar kesindir.

Kesin seçim sonuçları 21 Aralık 2012 Cuma günü Ana Hizmet Binası’nda, seçimin yapıldığı Oda Hizmet Binası giriş katta ve Borsamız internet sitesinde yayımlanmak suretiyle ilan edilir.

DİĞER DUYURULAR

2017 DÖNEMİ TMO ALIM FİYATLARI2017 DÖNEMİ TMO ALIM FİYATLARI GERÇEK USULDE VERGİYE TABİ OLMAYAN ÇİFTÇİLERE AİT ÜRÜNLERİN, BORSA TESCİLİ YAPILARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN ALIMLARINDA 7 BİN TL’ LIK SINIR ARTIK ARANMAYACAKGERÇEK USULDE VERGİYE TABİ OLMAYAN ÇİFTÇİLERE AİT ÜRÜNLERİN, BORSA TESCİLİ YAPILARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN ALIMLARINDA 7 BİN TL’ LIK SINIR ARTIK ARANMAYACAK... Borsamız kotasyonuna tabi ürünler içerisinde yer alan ürünlerin alım satımlarından doğan, kanun çerçevesinde belirtilen 7.000 TL’ lik sınırı aşan ödemeler finans kurumları aracılığıyla yapılıyordu. bu konu 09 Haziran 2017 tarihli 30091 sayılı Resmi Gazetede yeniden düzenlenmiştir. “Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilere ait ürünlerin, 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu kapsamında kurulan ticaret borsalarına mezkur Kanunun 46. maddesinde belirtilen süreler dahilinde tescil ettirilerek gerçekleşen satışlarına ilişkin tahsilat ve ödemeleri tevsik kapsamında olmayan tahsilat ve ödemeler kapsamına alınmıştır. Üyelerimize hayırlı olsun. Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal ve TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na konunun çözümü için verdikleri sonsuz desteklerinden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (459) da yapılan değişiklik: MADDE 2 - Aynı Tebliğin “4.2. Kapsamda Olmayan Tahsilat ve Ödemeler” başlıklı bölümüne bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir. “ğ) Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilere ait ürünlerin, 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu kapsamında kurulan ticaret borsalarına mezkur Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen süreler dahilinde tescil ettirilerek gerçekleşen satışlarına ilişkin tahsilat ve ödemelerin,” TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ 2017 DÖNEMİ HUBUBAT ALIM POLİTİKALARI AÇIKLANDI2017 DÖNEMİ HUBUBAT ALIM POLİTİKALARI 2017 yılı buğday üretiminin geçen yıla göre % 6 artışla 21,8 milyon ton, arpa üretiminin %12 artışla 7,5 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Ülkemizde hububat hasadı, 15 Mayıs´ta başlamış bugün itibariyle % 3 seviyesine ulaşmıştır. TMO, bu sene hasadın yoğunlaşmasını beklemeden 06 Haziran 2017 tarihinden geçerli olmak üzere üreticilerin depolama ve finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla emanet alımlara başlamıştır. Üreticiler, ÇKS´de kayıtlı üretim miktarının tamamını randevu alarak TMO işyerlerine taahhütname karşılığında veya emanete bırakabileceklerdir. İsteyen üretici emanete bıraktığı ürün karşılığında geçen yılki müdahale alım fiyatı üzerinden % 30 oranında avans kullanabilecektir. Emanet olarak veya taahhütname karşılığında bırakılan ürünlerden fiyat açıklanıncaya kadar depo kira ücreti alınmayacaktır. TMO, uzun süreli kiralama kapsamında en geç 2018 yılında tamamlanmak üzere toplam 60 noktada 3 milyon ton kapasitede lisanslı depo yaptırmak amacıyla Cumhuriyet tarihinin en büyük depolama hamlesini başlatarak hizmet kalitesini arttırmakta ve gelişen lisanslı depoculuk sistemine katkı sağlamaktadır. TMO, Protokol imzaladığı lisanslı depolara ürün teslim eden üreticilerin ürün senetlerini bu yıl da almaya devam edecektir. Lisanslı depolara ürün teslim eden üreticiler; * Ürünlerini sıra beklemeden hızlı bir şekilde teslim edebilecek, * % 2 stopaj ve SGK kesintisinden muaf tutulacak, * Ürününü teminat göstererek kredi kullanabileceklerdir. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince faizin % 50´si devlet tarafından karşılanmak koşuluyla ürün bedelinin % 75´ine kadar kredi imkanı sunulmaktadır. Üreticilerimizin yukarıda belirtilen avantajlarından istifade edebilmek ve ürünlerini uygun fiyatlarda istedikleri zaman satabilmeleri için lisanslı depoları kullanmaları menfaatlerine olacaktır. Piyasalar yakından takip edilmekte olup fiyatlar önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASINDAN (UZTB) ÜYELERİNE ÖZEL İNDİRİM FIRSATLARIUzunköprü Ticaret Borsası hizmetlerinde üye memnuniyetini sağlamak ve bu memnuniyeti sürekli artıracak kalitede sunmak için hizmetlerine devam ediyor. Uzunköprü Ticaret Borsası üye odaklı yaklaşımı ve üyelerine sunduğu hizmetlerine bir yenisini, daha ekleyerek Uzunköprü İlçe Esnafları ile indirim protokolleri imzaladı. UZTB üyelerine pek çok avantaj ve indirimler sağlayan bu protokollerle UZTB üyeleri anlaşmalı iş yerlerinden UZTB Kimlik Kartı ile indirimli olarak yararlanabileceklerdir. UZTB Yönetim Kurulu Başkanı Egemen Aslan ‘’üyelerimiz için esnaflarla görüşmelerimiz ve indirim protokollerimiz devam edecek imzalanan protokollerin borsamıza ve üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi. ÜYELERİMİZİN MEMNUNİYETİ BAŞARIMIZIN GÖSTERGESİ Birçok sektörde üyelerimizin kullanabileceği kuruluş ve firmalarla anlaşma imzaladıklarını belirten Uzunköprü Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Egemen Aslan ‘’ Borsamız, hizmetlerinde üye memnuniyetini sağlamak ve bu memnuniyeti sürekli arttıracak kalitede sunmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şimdiye kadar 40’a yakın firmayla indirim protokolü imzaladık. İlkleri gerçekleştiren Projelerimiz ve yenilikçi çalışmalarımızla borsamız, aynı zamanda ilçemizin ticari ve ekonomik hayatına gelişmeyi sağlayıcı katkılarda bulunmayı faaliyetlerinin odak noktası olarak belirlemiştir. Üyelerimizin memnuniyeti başarımızın göstergesidir. Borsamızın üye kimlik kartlarının işlevselliğini arttırmanın yanında, UZTB üyeliğini cazip kılmak, saygınlığını korumak; UZTB-Üye bütünleşmesinin yanında üyelerimizin de birbirleri ile bütünleşmelerini sağlamak için yapılan çalışmalarımız devam edecektir. Üyelerimize en iyi şekilde hizmet edebilmek için bundan sonra da elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Üyelerimizin yapılan protokollerden yararlanabilmeleri için kendilerine ulaştırmış olduğumuz Üye Kimlik Kartlarını göstermeleri yeterli olacaktır. Eğer kimlik kartı ulaşmayan üyelerimiz varsa borsamız ile irtibata geçip talep edebilirler. Tüm üyelerimize hayırlı olsun dileklerimle birlikte indirim protokollerimizi Borsamızın uzunkoprutb.org.tr isimli güncel web sitesi üzerinden takip etmelerini istiyorum. ‘’ dedi. 50 BİN TL KREDİ DESTEĞİ HAKKINDA;50.000 TL üst limitli 12 ay ödemesiz geri kalanı 3 (üç) ayda bir eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36 ay vadeli olarak "KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği" için; Başvuru Tarihleri : 19.12.2016 Pazartesi saat 09:00´da başlayacak 21.12.2016 Çarşamba günü saat 24:00´te sona erecektir. Kredi başvurularınız için, http://sifirfaiz.kosgeb.gov.tr adresini kullanabileceksiniz. İşletmelerin KOSGEB Veri Tabanı´na kaydolması ve KOBİ Beyannamesinin güncel olması gerekmektedir. Aynı anda onbinlerce kayıt ve güncelleme yapılmasından dolayı sistemde gecikme yaşanmakta olup kayıt ve güncelleme işlemleri süresiz bir şekilde devam etmektedir. Kayıt ve güncelleme işlemleri; kredi başvuru tarihleri sürecinde de devam edecektir. Kredi onaylanma sürecinde başvuru sırasına göre herhangi bir öncelik söz konusu olmamakla birlikte başvurular tamamlandıktan sonra sistem; işletmeleri, değerlendirme kriterlerine ve TUİK verilerine göre belirlenen il kotaları çerçevesinde sıralayacaktır. Bu aşamada işletmenin KOSGEB Müdürlüklerine bizzat başvurmasına gerek yoktur. Programda yer alan bankalar; - Akbank T.A.Ş. - Denizbank A.Ş. - Garanti Bankası A.Ş. - Halk Bankası A.Ş. - İş Bankası A.Ş. - QNB Finansbank A.Ş. - Vakıflar Bankası A.Ş. - Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. - KGF Destek başvurusunun onaylanması Bankalar için bağlayıcı olmayıp, Bankalar kredi verip vermemek ve verecekleri kredi miktarını belirlemek hususunda kendi mevzuat ve değerlendirmeleri doğrultusunda hareket edecektir.
  Yükleniyor...