14 Aralık 2017 Facebook'ta Takip EdinTwitter'da Takip Edin Uzunköprü Tanıtım Filmi

PROJELERİMİZ

Kurumsal Projelerimiz

UZTB, Uzunköprü ilçemiz ve Trakya bölgemizdeki hizmet alanında, vizyonu doğrultusunda tarımsal üretim ve ekonominin gelişmesine yönelik çalışmalar da yapmaktadır. Ulusal ve uluslararası düzeyde oda ve borsalar ile ilişkiler kurarak geliştirmek ve böylece üyelerinin kurumsal ve ticari kapasitelerinin artmasını sağlamak, UZTB’nin öncelikli hedefleri arasındadır.

UZTB, üreticilerimizin bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi amacıyla üniversiteler ve tarımsal araştırma enstitüleriyle proje ve işbirlikleri geliştirmektedir.

Yerel ve uluslararası projelerin yanı sıra kurumsal kapasitesini arttırmak üzere de çalışmalar yürüten UZTB, 2012 yılında Trakya Kalkınma Ajansının sağladığı proje hibesiyle, Meclis Üyeleri ve personeline “Stratejik Plan Hazırlama Eğitimleri” vermiştir.

Avrupa Birliği Projelerimiz

Uluslararası düzeyde, UZTB’nin ilk işbirliği projesi, Türkiye ve AB Sivil Toplum Diyaloğu-II kapsamındaki Tarım ve Balıkçılık başlığı altında 115 bin Euro’luk bütçe hibesi almış olan “Uzunköprü Tarımsal Sanayi Geliştirme Projesi” olmuş, 18 aylık proje süreci 2012 itibarıyla başarıyla tamamlanmıştır. Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülmüş olan bu projeye UZTB ve Bulgaristan’ın Haskova Ticaret ve Sanayi Odası ortak kuruluşlardır. Projenin web sitesi: http://www.uhabtsgp.com/default.aspx

UZTB 2013 yılında, TOBB ve EUROCHAMBRES ortak projesi olan “AB-Türk Odaları İşbirliği Forumu” (ETCF-II) çerçevesinde, Yunanistan’ın Kavala Ticaret Odası, Romanya’nın Sibiu Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası ve yerel ortağı Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte, “Ergene Havzasındaki Tarım Topraklarının Islahı” konulu bir AB Projesini hayata geçirerek, başarılı bir şekilde tamamlamıştır. http://www.ergeneriver.com/

Uzunköprü Ticaret Borsası, Türkiye-Bulgaristan Sınır Ötesi İşbirliği Programı 3. Çağrısı kapsamında, Bulgaristan’ın ikinci büyük üniversitesi olan Burgaz Kentinden Profesör Dr. Asen Zlatarov Üniversitesi ortaklığıyla hazırladığı “Zirai İlaç Kullanımı ve Haşereyle Mücadele Eğitiminde Sınır Ötesi İşbirliği” isimli projesinin hibe sözleşmesi 26 Mart 2014 tarihinde imzalanarak, uygulanmaya başlandı, 97.474 Euro bütçeli, 12 ay süreli proje, zirai ilaçların etkin ve doğru kullanımını ile tarımsal üretimde haşereyle mücadele alanında üreticileri bilinçlendirmeyi sağlamak; Böylece Türk-Bulgar Sınır Bölgesinde yetiştirilen tarım ürünlerinin verimli, randımanlı, güvenli ve çevreyle uyumlu bir şekilde yetiştirilmesi ve tüketiciye ulaştırılması amaçlanmaktadır. www.edupestnetwork.net

Trakya Kalkınma Ajansı Projelerimiz

“AB STANDARTLARINDA ÜRÜN TAHLİL LABORATUVARI İLE BÖLGEYE HİZMET PROJESİ”

2015 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında Trakya Kalkınma Ajansı değerlendirmesinde 1. Seçilerek, Kabul Edilen “AB STANDARTLARINDA ÜRÜN TAHLİL LABORATUVARI İLE BÖLGEYE HİZMET” Projemizin sözleşmesi 30.07.2015 tarihinde imzalandı.

Trakya Kalkınma Ajansı’nın, 2015 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı- Yaşayan ve Yaşatan Trakya konulu açmış olduğu hibe destek programına yapmış olduğumuz  “AB STANDARTLARINDA ÜRÜN TAHLİL LABORATUVARI İLE BÖLGEYE HİZMET” isimli projemiz Uzunköprü Ticaret Borsası’na yeni bir Ürün Tahlil Laboratuvarı kazandırarak bölge tarım üretim altyapısının güçlenmesine ve bölgenin yaşam ve refah seviyesinin artmasına katkı sağlayacaktır.

Projedeki Özel amaçlarımız ise

  1. Uzunköprü Ticaret Borsası Ürün Tahlil Laboratuvarının bölge ihtiyaçlarına cevap verebilecek kapasitede geliştirilmesini sağlamak amaçlı mevcut binaya ek bina yaparak modern makine ve teçhizatla bölge tarım üreticilerine AB standartlarında hizmet verilmesini sağlamak,
  2. UZTB’nin altyapısının geliştirilerek hizmet kalitesinin arttırılmasını sağlamak,
  3. Bölgenin tarımsal ekonomik gelir seviyesinin artmasına katkı sağlamak,
  4. ISO 17025 ile Uzunköprü Ticaret Borsası bünyesinde yapılan deney ve kalibrasyon sonuçlarının güvenirliliğini sağlamaktır. 

569.552,00 (Beş yüz altmış dokuz bin beş yüz elli iki) TL bütçeli projemizin hibe desteği %65 oranında olup 15 ay sürecektir.
http://uztbtrakyakalkinma.com/anasayfa/

 

  Yükleniyor...